Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt sääntelevät usein aavalla merellä harjoitettavaa kalastusta. Näin myös Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö. © CFCA

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat sellaisten maiden muodostamia kansainvälisiä järjestöjä, joilla on asianomaisella alueella kalastusintressejä. Jotkut niistä hallinnoivat kaikkia tietyllä alueella esiintyviä kalakantoja, kun taas toiset keskittyvät yksittäisiin laajoilla maantieteellisillä alueilla esiintyviin laajasti vaeltaviin lajeihin, erityisesti tonnikalaan.

Järjestöjen jäseneksi voivat liittyä sekä kyseisellä alueella sijaitsevat maat ("rannikkovaltiot") että kyseisestä kalastuksesta kiinnostuneet maat. Vaikka joillakin alueellisilla kalastuksenhoitojärjestöillä on pelkästään neuvoa-antava tehtävä, useimmilla on valtuudet vahvistaa saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia, teknisiä toimenpiteitä ja valvontavaatimuksia. EU, jota edustaa komissio, osallistuu aktiivisesti kuuden tonnikalajärjestön ja 11 muun kuin tonnikalajärjestön toimintaan.

Seuraavat alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hallinnoivat laajasti vaeltavia lajeja, lähinnä tonnikalaa:

Seuraavat alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hallinnoivat kalakantoja maantieteellisen alueen mukaan:


EU osallistuu myös seuraavien kahden, pelkästään neuvoa-antavan alueellisen kalastuksenhoitojärjestön toimintaan:

Viralliset asiakirjat

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613