Регионални организации за управление на рибарството (РОУР)

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР)

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР)

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР)

Риболовът в открито море често е регламентиран от регионални организации за управление на рибарството. Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан. © CFCA

Регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) са международни организации, създадени от държавите, имащи интереси в сферата на рибарството в даден регион. Някои от тях управляват всички рибни запаси в дадена област, докато други насочват вниманието си към далекомигриращи видове, по-специално риба тон, в обширни географски области.

Организациите са отворени както за държави в региона („крайбрежни държави“), така и за държави с интереси към риболова там. Въпреки че статутът на някои регионални организации за управление на рибарството е чисто консултативен, повечето от тях имат управленски правомощия да определят ограничения за улова и риболовното усилие, технически мерки, както и задължения за упражняване на контрол. ЕС, представян от Комисията, играе активна роля в шест организации за риба тон и в 11 организации за други видове риба.

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР), които управляват далекомигриращи видове, предимно риба тон:

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР), които управляват рибни запаси по географски области:


ЕС участва и в две регионални организации за управление на рибарството с изцяло консултативен характер:

Официални документи

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613