Acorduri multilaterale

Acorduri multilaterale

Acorduri multilaterale

Acorduri multilaterale

Dreptul maritim şi legislaţia internaţională în domeniul pescuitului

Reglementările aplicabile pescuitului în ape internaţionale se bazează pe Convenţia ONU asupra dreptului maritim (UNCLOS), care a intrat în vigoare în 1994. Unul dintre elementele esenţiale ale Convenţiei a fost angajamentul luat de ţările semnatare de a promova pescuitul durabil.

De la adoptarea UNCLOS, au fost încheiate o serie de acorduri prin care se stabilesc măsurile necesare pentru ca pescuitul în ape internaţionale să devină durabil. Printre acestea se numără Acordul privind stocurile suprapuse şi stocurile de peşti mari migratori (1995).

Sistemul ONU joacă, de asemenea, un rol important în combaterea practicilor distructive de pescuit, care aduc daune habitatelor fragile (mai ales munţilor submarini şi coralilor de apă rece).

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a mediat încheierea următoarelor acorduri:

În 2007, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia 61/105 privind pescuitul durabil.

UE a devenit şi membru al altor acorduri şi convenţii internaţionale referitoare la sectorul pescuitului. La summitul mondial privind dezvoltarea durabilă din 2002, a semnat angajamentul de a reduce până în 2015 efortul de pescuit, până la un nivel care să poată permite obţinerea unei producţii maxime pe termen lung (randamentul maxim durabil) şi de a include conceptul de ecosistem în gestionarea pescuitului. De asemenea, UE a semnat Convenţia privind diversitatea biologică şi Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES).

Informaţii suplimentare: