Kalastus

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset

EU:lla on EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kahdenlaisia kalastussopimuksia:

  • kalastuskumppanuussopimukset – yleensä eteläisten kumppanimaiden kanssa tehtäviä sopimuksia, joissa EU antaa taloudellista ja teknistä tukea kalastusoikeuksia vastaan 
  • nk. pohjoisten valtioiden kanssa tehdyt sopimukset – Färsaarten, Islannin ja Norjan kanssa tehtäviä sopimuksia jaettujen kantojen yhteisestä hoidosta.

Kalastuskumppanuussopimukset

EU SFPAs infographic

Komissio neuvottelee EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävät kestävää kalastusta koskevat sopimukset EU:n puolesta. Sopimusten tavoitteena on mahdollistaa se, että EU:n kalastusalukset voivat kalastaa oikeudellisesti säännellyssä ympäristössä sitä kalakantojen ylijäämää, joka on kumppanimaan yksinomaisella talousvyöhykkeellä.

Tonnikalasopimusten perusteella EU:n alukset voivat ottaa kohdesaaliikseen vaeltavia tonnikalakantoja niiden liikkuessa Afrikan rannikolla ja Intian valtameren halki.

Monilajikalastussopimukset mahdollistavat useiden eri kalakantojen kalastuksen kumppanimaan yksinomaisella talousvyöhykkeellä.

Sopimuksissa kiinnitetään huomiota myös kalavarojen suojeluun ja ympäristön kestävyyteen sekä pidetään huolta siitä, että samat valvontaa ja toiminnan avoimuutta koskevat säännöt koskevat kaikkia EU:n aluksia.

EU puolestaan antaa kumppanimaalle taloudellista tukea, joka koostuu kahdesta erillisestä osasta:

  • korvaus pääsystä kumppanimaan yksinomaiselle talousalueelle
  • alakohtainen rahoitustuki

Alakohtaisen tuen tarkoitus on edistää kestävän kalatalouden kehittämistä kumppanimaassa lujittamalla hallintoa ja tieteellistä asiantuntemusta erityisesti kestävän kalastuksenhoidon, seurannan ja valvonnan aloilla.

EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen vaikutus sopimuksiin

EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen tavoitteena on

  • parantaa sitä tutkimukseen perustuvaa tietoa, johon kahdenvälisten sopimusten perusteella myönnetyt kalastusoikeudet perustuvat, ja saada lisätietoa kokonaispyyntiponnistuksesta kumppanimaan vesillä
  • vahvistaa sopimusten hallintoa ja ihmisoikeuksien suojelua koskevaa lauseketta sekä asteittain lisätä EU:n alusten omistajien osuutta kumppanimaalle maksettavista korvauksista
  • edistää kestävää kalastusta kumppanimaan vesillä kohdentamalla EU:n alakohtaista tukea aiempaa enemmän ja huolehtimalla sen säännöllisestä seurannasta.


Pohjoisten valtioiden kanssa tehdyt sopimukset

EU:n Pohjanmerellä ja Koillis-Atlantilla harjoittama kalastustoiminta on tiiviisti sidoksissa sen naapurimaiden Norjan, Islannin ja Färsaarten harjoittamaan kalastukseen. Koska monet kohdelajit kuuluvat yli rajojen jaettuihin kantoihin, kaikkien neljän osapuolen on järkevää koordinoida toimiaan varsinkin, kun eri laivastot eivät välttämättä ole kiinnostuneita samoista kannoista.

Sen vuoksi monia tällaisia kantoja hallinnoidaan yhdessä ja kiintiöitä vaihdetaan sen varmistamiseksi, ettei niitä jää käyttämättä. Joitakin näistä kannoista hallinnoidaan hallitustenvälisen Koillis-Atlantin kalastusjärjestön puitteissa. Toisia taas hallinnoidaan rannikkovaltioiden välisin sopimuksin.

Nämä sopimukset ovat erittäin tärkeitä suurelle osalle EU:n laivastoa. Erityisen merkittävä on Norjan kanssa tehty sopimus, joka kattaa kiintiöitä yli kahden miljardin euron arvosta.

Kalastussopimusten luettelo

Maa Päättymispäivämäärä Laji EU:n vuosimaksu Kalastuspolitiikan kehittämiseen varattu osuus

 

Cape Verde 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros Protocol expired on 31.12.2016
Cook Islands 13.10.2020 Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon Protocol expired on 23.7.2016
Greenland 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati No protocol in force since 16.09.2015
Liberia 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius Protocol expired on 27.1.2017 
Micronesia   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway 2009 - 2015