Fiskeri

Grønland

Grønland

Grønland

Fiskeripartnerskabsaftale

Den nye protokol til fiskeripartnerskabsaftalen indgået mellem EU og Grønland gælder for perioden 1.1.2016 – 31.12.2020.

Fiskeripartnerskabsaftalen i hovedpunkter

Aftalens varighed: 6 år med mulighed for forlængelse (1.1.2013 – 31.12.2018)
Protokollens varighed:  5 år (1.1.2016 – 31.12.2020)
Paraferet:   20.3.2015
Aftalens art:  Blandet aftale, men tildelingen af kvoter er underlagt TAC- og kvoteforordningen
Økonomisk bidrag:

16 099 978 euro, herunder en reserve på 1 700 000 euro til yderligere mængder fiskearter som angivet i protokollen.
2 931 000 euro pr. år til støtte og gennemførelse af Grønlands sektorpolitik for fiskeriet.

Licensafgifter
Arter Euro/pr. ton (2016-2017) Euro/pr. ton (2018-2020)
Torsk 132,63 142,11
Pelagisk rødfisk 78,11 83,68
Demersal rødfisk 78,11 83,68
Hellefisk 190,11 203,68
Dybhavsrejer - øst 73,68 78,95
Dybhavsrejer - vest 117,89 126,32
Lodde 7 7,50
Fiskerimuligheder i henhold til protokollen
(ton)
  2016-2020
Torsk 1 800
Pelagisk rødfisk 2 200
Demersal rødfisk 2 000
Hellefisk – vest 2 500
Hellefisk – øst 5 200
Dybhavsrejer - vest 2 600
Dybhavsrejer - øst 5 100
Lodde 20 000
Langhalearter - vest 100
Langhalearter - øst 100
Bifangster 1 126
I alt 42 726

Historie

Den første fiskeriaftale mellem EU og Grønland blev indgået i 1985, i første omgang for en periode på ti år. Den blev derefter forlænget med seks år ad gangen, indtil den blev erstattet af fiskeripartnerskabsaftalen. Den første fiskeriaftale blev gennemført ved hjælp af flere på hinanden følgende protokoller.

Den nuværende lovgivningsmæssige ramme