Pescuitul ilegal (INN)

Pescuitul ilegal (INN)

Pescuitul ilegal (INN)

Pescuitul ilegal (INN)

Normele UE de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat
Vas pescuind ilegal pește dințos de Patagonia în apele din sudul Australiei, inspectat de marina australiană.

Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) epuizează stocurile de pește, distruge habitatele marine, denaturează concurența și dezavantajează pescarii cinstiți și comunitățile costiere (mai ales pe cele din țările în curs de dezvoltare).
UE depune eforturi majore pentru a acoperi lacunele care permit activitatea operatorilor ilegali. Astfel:

  • Regulamentul UE pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010. Comisia colaborează strâns cu toate părțile interesate pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a Regulamentului INN.
  • Doar produsele marine validate ca fiind pescuite legal de către statul exportator sau de pavilion competent pot fi importate în UE sau exportate de pe teritoriul acesteia.
  • O listă a navelor de pescuit INN este publicată periodic, în baza datelor privind navele de pescuit INN identificate de Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.
  • Regulamentul INN prevede posibilitatea de a lua măsuri împotriva statelor care ignoră problema pescuitului ilegal. Astfel, Comisia trimite mai întâi un avertisment, după care face publice numele țărilor în cauză și le trece pe o listă neagră a statelor care nu luptă împotriva pescuitului INN.
  • Operatorilor UE care pescuiesc ilegal oriunde în lume, sub orice pavilion, li se pot aplica sancțiuni severe, proporționale cu valoarea economică a capturii lor, ceea ce va anula orice profit.

Combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)

Temei juridic

Regulamentul (CE) NR. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (Regulamentul INN)

Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului

Declarațiile Comisiei din 18 septembrie 2008

Legislație secundară, orientări și informații suplimentare

Legislație secundară, orientări și informații suplimentare