Illegale visserij (IUU-visserij)

Illegale visserij (IUU-visserij)

Illegale visserij (IUU-visserij)

Illegale visserij (IUU-visserij)

Wat doet de EU?
De Australische marine inspecteert een schip dat illegaal vist op Antarctische diepzeeheek ten zuiden van Australië.

Illegale visserij is schadelijk voor de vispopulaties, de vishabitats, de concurrentie, de bonafide vissers en de kustgemeenschappen, vooral in ontwikkelingslanden.
De EU is daarom de mazen in de regelgeving aan het dichten. Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat illegale vissers geen winst meer maken op hun activiteiten:

  • De EU-verordening om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IUU-visserij) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Commissie zet zich samen met alle betrokken partijen in voor een samenhangende toepassing van de IUU-verordening.
  • Enkel vangsten die als legaal erkend zijn door de vlagstaat of het exporterende land mogen in de EU worden in- of uitgevoerd.
  • Regelmatig wordt op basis van meldingen van regionale organisaties voor visserijbeheer een lijst van IUU-schepen bekendgemaakt.
  • De IUU-verordening biedt ook ruimte voor maatregelen tegen staten die illegale visserij door de vingers zien: eerst krijgt zo'n land een waarschuwing, daarna wordt het op een zwarte lijst geplaatst.
  • EU-vissers die elders in de wereld illegaal vissen, onder welke vlag dan ook, kunnen een forse boete krijgen, afhankelijk van de waarde van hun vangst, waardoor zij er geen winst op zullen maken.

De strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IUU-visserij)

Rechtsgrond

Verordening 1005/2008 over een EU-systeem tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

Verordening 1010/2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening 1005/2008

Verklaringen van de Commissie van 18 september 2008

Afgeleid recht, richtsnoeren en andere informatie

Afgeleid recht, richtsnoeren en andere informatie