Neteisėta žvejyba (NNN)

Neteisėta žvejyba (NNN)

Neteisėta žvejyba (NNN)

Neteisėta žvejyba (NNN)

ES kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba taisyklės
Neteisėtai patagoninius nototeninius dančius vandenyse į pietus nuo Australijos žvejojantį laivą tikrina Australijos karinių jūrų pajėgų laivas.

Dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos senka žuvų ištekliai, nyksta jūrų buveinės, iškraipoma konkurencija, nepalankioje padėtyje atsiduria sąžiningi žvejai ir silpnėja pakrančių bendruomenės – ypač besivystančiose šalyse.
Europos Sąjunga deda pastangas, kad užlopytų spragas, dėl kurių neteisėtos veiklos vykdytojai gali iš jos pelnytis.

  • 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo ES reglamentas, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti. Komisija aktyviai bendradarbiauja su visomis suinteresuotosiomis šalimis siekdama užtikrinti nuoseklų NNN reglamento taikymą.
  • Į Europos Sąjungą gali būti importuojami arba iš jos eksportuojami tik tie jūrų žuvininkystės produktai, kurių teisėtumą patvirtino atitinkama vėliavos arba eksportuojančioji valstybė.
  • Reguliariai skelbiamas NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas, parengtas remiantis regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų nustatytais NNN žvejybą vykdančiais laivais.
  • Remiantis NNN reglamentu taip pat galima imtis veiksmų prieš valstybes, kurios į neteisėtą žvejybos veiklą žiūri pro pirštus: pirmiausia jos įspėjamos, po to jas galima įtraukti į šalių, nekovojančių su NNN žvejyba, juodąjį sąrašą.
  • Neteisėtai bet kurioje pasaulio dalyje laivais su bet kurios šalies vėliava žvejojantiems ES žvejybos veiklos vykdytojams gali būti skirtos nemažos baudos, proporcingos jų sugautų žuvų ekonominei vertei, kad jų veikla nebūtų pelninga.

Kova su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba

Teisinis pagrindas

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (NNN reglamentas)

2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 įgyvendinimo taisyklės

2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos pareiškimai

Antrinės teisės aktai, gairės ir kita informacija

Antrinės teisės aktai, gairės ir kita informacija