Jogellenes halászat

Jogellenes halászat

Jogellenes halászat

Jogellenes halászat

Az EU küzdelme a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat ellen
Az ausztrál haditengerészet chilei tengeri sügért illegálisan halászó hajót ellenőriz Ausztráliától délre.

A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat kimeríti a halállományokat, a tengeri élőhelyek pusztulását okozza, torzítja a versenyt, a tisztességes halászokat méltánytalanul hátrányos helyzetbe hozza, és veszélybe sodorja a part menti közösségek megélhetését, főként a fejlődő országokban.
Az EU azon munkálkodik, hogy megszüntesse azokat a „kiskapukat”, amelyek révén a tisztességtelen gazdasági szereplők haszonra tesznek szert jogellenes tevékenységükből.

  • A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzését, megakadályozását és felszámolását célzó uniós rendelet 2010. január 1-jén lépett hatályba. A Bizottság minden érdekelt féllel tevékenyen együttműködik azért, hogy biztosítsa ennek a rendeletnek a következetes és egységes alkalmazását.
  • A jogszabály értelmében csak azok a tengeri halászati termékek importálhatók az Unióba, illetve exportálhatók az Unióból, amelyeket a lobogó szerinti állam vagy az exportáló állam legálisnak minősít.
  • Az EU rendszeres időközönként listát tesz közzé a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajókról a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által rendelkezésre bocsátott adatok alapján.
  • A rendelet értelmében fel lehet lépni azokkal az államokkal szemben , amelyek szemet hunynak a jogellenes halászat felett: első lépésként figyelmeztetni kell őket, majd nyilvánosságra lehet hozni a jogellenes halászat tényét, és az országot tiltólistára lehet venni.
  • Azok az uniós gazdasági szereplők, akik a világon bárhol jogellenes halászatot folytatnak, függetlenül attól, melyik ország lobogója alatt hajóznak, súlyos bírságra számíthatnak. A bírság arányos a kifogott halak piaci értékével, így megfosztja a jogsértő vállalkozásokat az illegális tevékenységből származó haszontól.

A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni fellépés

Jogalap

A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról

A Bizottság 1010/2009/EK rendelete (2009. október 22.) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 2008. szeptember 18-i nyilatkozatai

Másodlagos jog, iránymutatások és egyéb információk

Másodlagos jog, iránymutatások és egyéb információk