Ulovligt fiskeri (IUU)

Ulovligt fiskeri (IUU)

Ulovligt fiskeri (IUU)

Ulovligt fiskeri (IUU)

EU-regler for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
Fiskerfartøj på ulovligt fiskeri efter patagonisk isfisk syd for Australien inspiceres af den australske flåde.

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) nedfisker bestandene, ødelægger levesteder, fordrejer konkurrencen, stiller ærlige fiskere urimeligt dårligt i konkurrencen og svækker kystsamfundene, især i udviklingslandene.
EU arbejder på at lukke smuthuller, der giver ulovlige operatører mulighed for at tjene penge på deres aktiviteter.

  • Den EU-forordning, der skal forebygge, afværge og udrydde ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), trådte i kraft den 1. januar 2010. Kommissionen arbejder aktivt med alle interesserede parter på at sikre en ensartet anvendelse af IUU-forordningen.
  • Kun produkter fra havet, der er stemplet som lovlige af den kompetente flagstat eller eksportlandet, må importeres til eller eksporteres fra EU.
  • Der udarbejdes jævnligt en liste over IUU-fartøjer, som bygger på IUU-fartøjer identificeret af regionale fiskeriorganisationer.
  • IUU-forordningen giver også mulighed for træffe foranstaltninger over for lande, som vender det blinde øje til ulovligt fiskeri. Landene får først en advarsel, og derefter kan Kommissionen identificere og sortliste dem som lande, der ikke bekæmper IUU-fiskeri.
  • EU-fiskere, der fisker ulovligt et eller andet sted på kloden kan, uanset hvilket flag de sejler under, se frem til store bøder svarende til den økonomiske værdi af deres fangst, så de mister enhver fortjeneste.

Bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)

Juridisk grundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008

Kommissionens erklæringer af 18. september 2008

Sekundær lovgivning, retningslinjer og andre oplysninger

Sekundær lovgivning, retningslinjer og andre oplysninger