Zarządzanie rybołówstwem

Zarządzanie rybołówstwem

Zarządzanie rybołówstwem

Zarządzanie rybołówstwem

Inspektorzy rybołówstwa kontrolują sieci rybackie

Rybacy łowią ryby ze stad, które zazwyczaj mają wysoki potencjał rozrodczy. Ten potencjał nie jest jednak nieograniczony. Jeśli połowy nie są kontrolowane, stada mogą wyginąć lub połowy mogą przestać być ekonomicznie opłacalne. Stosowanie systemu zarządzania rybołówstwem leży w powszechnym interesie, ponieważ pozwala

  • chronić rozrodczość stad w celu zachowania wysokiego połowu długoterminowego
  • położyć podwaliny pod rentowny przemysł
  • zapewnić sprawiedliwy podział uprawnień do połowów oraz
  • ochronić zasoby morskie. 

Głównym celem zarządzania rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zapewnienie wysokiego połowu długoterminowego dla wszystkich stad w miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r. Taki połów jest nazywany maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Innym celem, który ma coraz większe znaczenie, jest ograniczenie do minimum niechcianych połowów i marnotrawnych praktyk lub ich całkowite unikanie poprzez stopniowe wprowadzanie obowiązku wyładunku. Dokonano również przeglądu przepisów nowej WPRyb i jej struktury zarządzania, uzupełniając ją o regionalizację i zwiększając zakres konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Zarządzanie rybołówstwem może mieć formę kontroli nakładów, kontroli połowów lub połączenia dwóch rodzajów kontroli. Kontrole nakładów obejmują:

  • przepisy dotyczące dostępu do wód – kontrolują, które statki mają dostęp do których wód i obszarów
  • kontrole nakładu połowowego – ograniczają zdolność połowową i eksploatację statków
  • środki techniczne  – regulują wykorzystanie narzędzi oraz obszary i okresy połowów. 

Kontrole połowów obejmują przede wszystkim ograniczanie ilości ryb poławianych z danego łowiska, w szczególności poprzez ustanowienie całkowitych dopuszczalnych połowów (zob. TAC oraz kwoty).

Wspólna polityka rybołówstwa coraz bardziej odwołuje się do planów wieloletnich, które często łączą różne narzędzia zarządzania.

Zarządzanie rybołówstwem opiera się na danych i doradztwie naukowym oraz na środkach kontroli, które mają zapewnić uczciwe stosowanie przepisów oraz ich przestrzeganie przez wszystkich rybaków.

Fisheries conservation measures for the protection of the marine environment

We all depend on healthy ecosystems:  for food, energy, raw materials, air and water. That is why the EU has adopted laws to protect our environment and safeguard biodiversity – whether on land and at sea.

This includes environmental legislation like the Birds and Habitats Directives or the Marine Strategy Framework Directive (or Marine Directive), which aims to create a framework for the sustainable use of our marine waters.

In order to meet their environmental obligations under the three directives, EU countries need to take action on various fronts. This includes addressing different human activities affecting the seas, for instance fisheries.

Since fisheries policy is an exclusive competence of the European Union, it is up to the EU to take any fisheries-related measures.

However, the EU's Common Fisheries Policy (CFP) also gives member states the chance to play an active role in designing fisheries conservation measures (so-called regionalisation). Affected countries may submit joint recommendations as regards the fisheries conservation measures deemed necessary to achieve those environmental objectives. The Commission can then adopt legislation on the basis of those recommendations, effectively turning them into binding EU law.

Joint recommendations received so far:

Date     EU countries having direct management interest Sea basin
13/03/2015 DE, DK, SE North Sea
13/03/2015 DE, DK, SE Baltic Sea
10/06/2016 DE, DK, SE North Sea
16/11/2016 DE, DK, SE North Sea
30/11/2016 DE, DK, SE, PL Baltic Sea
28/02/2017 BE, DE, DK, FR, NL, UK North Sea

 

Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1181 of 2 March 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/117 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/117 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1180 of 24 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/118 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea