Visserijbeheer

Visserijbeheer

Visserijbeheer

Visserijbeheer

Visserij-inspecteurs controleren de visnetten.

Vissers vangen vis uit bestanden die over het algemeen een hoog, maar niet onbeperkt voortplantingsvermogen hebben. Als de visserij niet aan regels wordt onderworpen, kunnen bestanden ten onder gaan of riskeert de sector zijn economische levensvatbaarheid te verliezen. Een systeem voor het beheer van de bestanden is in ieders belang om

  • het voortbestaan van bestanden en dus de visvangst op langetermijn te waarborgen
  • de basis te leggen voor een winstgevende sector
  • vangstmogelijkheden eerlijk te verdelen en
  • mariene rijkdommen in stand te houden 

Het belangrijkste doel van het visserijbeheer in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is het garanderen van hoge langetermijnopbrengsten. Waar mogelijk al in 2015 maar uiterlijk in 2020 voor alle bestanden. Dit wordt de maximale duurzame opbrengst genoemd. Een andere doelstelling die steeds belangrijker wordt, is een einde maken aan bijvangst en verspilling door de stapsgewijze introductie van een aanlandingsverplichting. Daarnaast zijn de regels en de beheersstructuur van het nieuwe GVB gewijzigd: er wordt ingezet op regionalisering en meer overleg met de belanghebbenden.

Visserijbeheer kan de vorm aannemen van preventieve maatregelen, vangstbeperkingen, of een combinatie van beide. Preventief zijn onder andere:

  • regels over de toegang tot de wateren : welke vissersboten hebben toegang tot welke wateren
  • beperkingen van de visserij-inspanning : wat is de maximale vangstcapaciteit en wat voor vissersboten mogen er worden ingezet
  • technische maatregelen:  waar, wanneer en met welk vistuig mag er worden gevist  

Vangstbeperkingen zijn er om de vangst per soort aan banden te leggen, in het bijzonder via totaal toegestane vangsten (zie TAC's en quota).

Het GVB richt zich steeds meer op meerjarenplannen waarbij vaak verschillende beheermethoden worden gecombineerd.

Visserijbeheer is gebaseerd op gegevens, wetenschappelijk advies en controlemaatregelen om ervoor te zorgen dat de regels eerlijk op alle vissers worden toegepast, en worden nageleefd.

Fisheries conservation measures for the protection of the marine environment

We all depend on healthy ecosystems:  for food, energy, raw materials, air and water. That is why the EU has adopted laws to protect our environment and safeguard biodiversity – whether on land and at sea.

This includes environmental legislation like the Birds and Habitats Directives or the Marine Strategy Framework Directive (or Marine Directive), which aims to create a framework for the sustainable use of our marine waters.

In order to meet their environmental obligations under the three directives, EU countries need to take action on various fronts. This includes addressing different human activities affecting the seas, for instance fisheries.

Since fisheries policy is an exclusive competence of the European Union, it is up to the EU to take any fisheries-related measures.

However, the EU's Common Fisheries Policy (CFP) also gives member states the chance to play an active role in designing fisheries conservation measures (so-called regionalisation). Affected countries may submit joint recommendations as regards the fisheries conservation measures deemed necessary to achieve those environmental objectives. The Commission can then adopt legislation on the basis of those recommendations, effectively turning them into binding EU law.

Joint recommendations received so far:

Date     EU countries having direct management interest Sea basin
13/03/2015 DE, DK, SE North Sea
13/03/2015 DE, DK, SE Baltic Sea
10/06/2016 DE, DK, SE North Sea
16/11/2016 DE, DK, SE North Sea
30/11/2016 DE, DK, SE, PL Baltic Sea
28/02/2017 BE, DE, DK, FR, NL, UK North Sea

 

Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1181 of 2 March 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/117 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/117 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1180 of 24 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/118 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea