Fiskeriforvaltning

Fiskeriforvaltning

Fiskeriforvaltning

Fiskeriforvaltning

The fishing net is controlled by fisheries inspectors.

Fiskere fanger fisk fra bestande, som normalt har en høj, men ikke ubegrænset, reproduktionsevne. Hvis ikke der holdes øje med fiskeriet, kan bestandene blive udryddet eller ophøre med at være økonomisk rentable. Det er i alles interesse at have et system til forvaltning af fiskeriet for at

  • sikre reproduktion for et højt udbytte på lang sigt
  • skabe grundlag for en profitabel industri
  • fordele fiskerimulighederne ligeligt og
  • bevare havressourcerne. 

Det primære mål for fiskeriforvaltning ifølge den fælles fiskeripolitik er at sikre et højt udbytte på lang sigt for alle bestande helst inden 2015 og senest inden 2020. Det betegnes som maksimalt bæredygtigt udbytte. Et andet stadigt vigtigere mål er at reducere uønskede fangster og ressourcespild til et minimum eller undgå det helt gennem gradvis indførelse af en landingsforpligtelse. Endelig er den nye fælles fiskeripolitiks regler og forvaltningsstruktur blevet nøje gennemgået gennem regionalisering og mere omfattende høringer af interesserede parter.

Fiskeriforvaltning kan have form af inputkontrol, outputkontrol eller begge dele. Inputkontrol omfatter:

  • regler om adgang til farvande – for at kontrollere, hvilke fartøjer der har adgang til hvilke farvande
  • kontrol af fiskeriindsatsen – for at begrænse fangstkapaciteten og anvendelsen af fartøjer
  • tekniske foranstaltninger  - for at styre anvendelsen af redskaber, samt hvor og hvornår fiskerne kan fiske 

Outputkontrol består primært i at begrænse fiskeriet af visse arter, særligt gennem samlede tilladte fangstmængder (se TAC'er og kvoter).

Den fælles fiskeripolitik anvender i stigende grad flerårige planer, som ofte kombinerer forskellige forvaltningsværktøjer.

Fiskeriforvaltning bygger på data og videnskabelig rådgivning samt kontroller, som skal sikre, at reglerne anvendes retfærdigt overfor fiskerne, og at fiskerne overholderne dem.

Fisheries conservation measures for the protection of the marine environment

We all depend on healthy ecosystems:  for food, energy, raw materials, air and water. That is why the EU has adopted laws to protect our environment and safeguard biodiversity – whether on land and at sea.

This includes environmental legislation like the Birds and Habitats Directives or the Marine Strategy Framework Directive (or Marine Directive), which aims to create a framework for the sustainable use of our marine waters.

In order to meet their environmental obligations under the three directives, EU countries need to take action on various fronts. This includes addressing different human activities affecting the seas, for instance fisheries.

Since fisheries policy is an exclusive competence of the European Union, it is up to the EU to take any fisheries-related measures.

However, the EU's Common Fisheries Policy (CFP) also gives member states the chance to play an active role in designing fisheries conservation measures (so-called regionalisation). Affected countries may submit joint recommendations as regards the fisheries conservation measures deemed necessary to achieve those environmental objectives. The Commission can then adopt legislation on the basis of those recommendations, effectively turning them into binding EU law.

Joint recommendations received so far:

Date     EU countries having direct management interest Sea basin
13/03/2015 DE, DK, SE North Sea
13/03/2015 DE, DK, SE Baltic Sea
10/06/2016 DE, DK, SE North Sea
16/11/2016 DE, DK, SE North Sea
30/11/2016 DE, DK, SE, PL Baltic Sea
28/02/2017 BE, DE, DK, FR, NL, UK North Sea

 

Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1181 of 2 March 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/117 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/117 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1180 of 24 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/118 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea