Förvaltning av fisket

Förvaltning av fisket

Förvaltning av fisket

Förvaltning av fisket

Fiskeriinspektörer kontrollerar fiskenät.

Fiskarna tar upp sina fångster från fiskbestånd som ofta har hög men inte obegränsad reproduktionsförmåga. Om fisket inte kontrolleras, kan bestånden kollapsa och fisket är inte längre ekonomiskt hållbart. Det ligger i allas intresse att vi har system för fiskeriförvaltning som

  • säkrar beståndens reproduktion för en hög långsiktig avkastning
  • lägger grunden till en lönsam näring
  • fördelar möjligheterna att fiska rättvist
  • bevarar de marina resurserna. 

Huvudmålet för fiskeriförvaltningen är att säkra höga långsiktiga fångster för alla bestånd till 2015 om möjligt, men senast till 2020. Det kallas maximal hållbar avkastning. Ett annat, allt viktigare mål är att minska mängden oönskade fångster och minimera eller helt sluta med resursförstörande metoder. Därför införs steg för steg en landningsskyldighet. I den nya fiskeripolitiken har regler och förvaltningsstrukturer omformats och man har till exempel infört en högre grad av regionalisering och bredare samråd med berörda aktörer.

Fisket förvaltas antingen genom regler för hur man bedriver fisket eller regler för hur mycket och vad som får fiskas eller genom en kombination av de två. Regler för hur man bedriver fisket omfattar till exempel:

  • regler om tillgång till fiskevatten – man bestämmer vilka fartyg som har tillgång till olika hav och områden
  • regler om fiskeansträngning – man begränsar kapaciteten att fiska och hur fartygen får användas
  • tekniska åtgärder  – man reglerar användningen av redskap och när och var fiskarna får fiska. 

Regler för vad som får fiskas består framför allt av begränsningar av fisk från vissa fisken, främst i form av tillåtna fångstmängder (se fiskekvoter).

Inom den gemensamma fiskeripolitiken använder man sig i allt högre grad av fleråriga planer där olika förvaltningsmetoder kombineras.

Fiskeriförvaltningen bygger på statistik och vetenskapliga råd, och kontrollåtgärder för att se till att reglerna tillämpas rättvist och följs av alla fiskare.

Fisheries conservation measures for the protection of the marine environment

We all depend on healthy ecosystems:  for food, energy, raw materials, air and water. That is why the EU has adopted laws to protect our environment and safeguard biodiversity – whether on land and at sea.

This includes environmental legislation like the Birds and Habitats Directives or the Marine Strategy Framework Directive (or Marine Directive), which aims to create a framework for the sustainable use of our marine waters.

In order to meet their environmental obligations under the three directives, EU countries need to take action on various fronts. This includes addressing different human activities affecting the seas, for instance fisheries.

Since fisheries policy is an exclusive competence of the European Union, it is up to the EU to take any fisheries-related measures.

However, the EU's Common Fisheries Policy (CFP) also gives member states the chance to play an active role in designing fisheries conservation measures (so-called regionalisation). Affected countries may submit joint recommendations as regards the fisheries conservation measures deemed necessary to achieve those environmental objectives. The Commission can then adopt legislation on the basis of those recommendations, effectively turning them into binding EU law.

Joint recommendations received so far:

Date     EU countries having direct management interest Sea basin
13/03/2015 DE, DK, SE North Sea
13/03/2015 DE, DK, SE Baltic Sea
10/06/2016 DE, DK, SE North Sea
16/11/2016 DE, DK, SE North Sea
30/11/2016 DE, DK, SE, PL Baltic Sea
28/02/2017 BE, DE, DK, FR, NL, UK North Sea

 

Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1181 of 2 March 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/117 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/117 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1180 of 24 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/118 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea