Gestionarea pescuitului

Gestionarea pescuitului

Gestionarea pescuitului

Gestionarea pescuitului

Inspectorii piscicoli verifică plasa de pescuit.

Pescarii capturează pește din stocuri cu o capacitate reproductivă mare, dar nu și nelimitată. Dacă nu se pescuiește în mod controlat, stocurile se pot epuiza sau pot înceta să mai fie viabile din punct de vedere economic. Este în interesul tuturor să avem un sistem de gestionare a pescuitului care

  • să mențină capacitatea reproductivă a rezervelor, astfel încât să se asigure o producție ridicată pe termen lung
  • să creeze condițiile necesare pentru creșterea profitabilității sectorului
  • să distribuie în mod echitabil posibilitățile de pescuit și
  • să conserve resursele marine. 

Obiectivul principal al gestionării pescuitului în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) este acela de a asigura o producție ridicată pe termen lung pentru toate stocurile până în 2015, acolo unde este posibil și cel târziu până în 2020. Este vorba despre așa-numitul randament durabil maxim. Un alt obiectiv din ce în ce mai important constă în reducerea la minim sau evitarea capturilor nedorite prin introducerea treptată a unei obligații de debarcare. Și, nu în ultimul rând, noua PAC și-a revizuit normele și structura de gestionare, în sensul regionalizării și al consultării mai extinse a factorilor implicați.

Gestionarea pescuitului poate lua forma controlului intrărilor, a controlului ieșirilor sau poate reprezenta o combinație a celor două. Controlul intrărilor include:

  • norme privind accesul la ape , pentru a controla ce vase au acces în diferite zone
  • controale ale efortului de pescuit, pentru a limita capacitatea de pescuit și utilizarea navelor
  • măsuri tehnice , pentru a reglementa utilizarea uneltelor de pescuit și pentru a stabili unde și când se poate pescui. 

Controlul ieșirilor constă, în principal, în limitarea cantității de pește care poate fi pescuită într-o anumită zonă, în special prin stabilirea capturilor totale admisibile (a se vedea TAC-uri și cote).

Politica comună în domeniul pescuitului recurge din ce în ce mai mult la planuri multianuale, care combină adesea diferite instrumente de gestionare.

Gestionarea pescuitului se bazează pe date și consultanță științifică, precum și pe măsuri de control menite să asigure aplicarea normelor în mod echitabil și respectarea acestora de către pescari.

Fisheries conservation measures for the protection of the marine environment

We all depend on healthy ecosystems:  for food, energy, raw materials, air and water. That is why the EU has adopted laws to protect our environment and safeguard biodiversity – whether on land and at sea.

This includes environmental legislation like the Birds and Habitats Directives or the Marine Strategy Framework Directive (or Marine Directive), which aims to create a framework for the sustainable use of our marine waters.

In order to meet their environmental obligations under the three directives, EU countries need to take action on various fronts. This includes addressing different human activities affecting the seas, for instance fisheries.

Since fisheries policy is an exclusive competence of the European Union, it is up to the EU to take any fisheries-related measures.

However, the EU's Common Fisheries Policy (CFP) also gives member states the chance to play an active role in designing fisheries conservation measures (so-called regionalisation). Affected countries may submit joint recommendations as regards the fisheries conservation measures deemed necessary to achieve those environmental objectives. The Commission can then adopt legislation on the basis of those recommendations, effectively turning them into binding EU law.

Joint recommendations received so far:

Date     EU countries having direct management interest Sea basin
13/03/2015 DE, DK, SE North Sea
13/03/2015 DE, DK, SE Baltic Sea
10/06/2016 DE, DK, SE North Sea
16/11/2016 DE, DK, SE North Sea
30/11/2016 DE, DK, SE, PL Baltic Sea
28/02/2017 BE, DE, DK, FR, NL, UK North Sea

 

Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1181 of 2 March 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/117 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/117 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the Baltic Sea and repealing Delegated Regulation (EU) 2015/1778

North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1180 of 24 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/118 of 5 September 2016 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea