Žuvininkystė

Techninės priemonės

Techninės priemonės

Techninės priemonės

Žuvininkystės valdymas
ES žuvininkystė valdoma vadovaujantis išsamiomis techninėmis žūklės įrangos naudojimo taisyklėmis. © Lionel Flageul

Techninės priemonės – išsamus taisyklių rinkinys, kuriuo reguliuojama, kaip, kur ir kada žvejai gali žvejoti. Jos nustatytos visiems Europos jūrų baseinams, tačiau juose labai skiriasi, nes atsižvelgiama į regionų sąlygas.

Priemonės gali būti tokios:

  • mažiausi leidžiamų iškrauti žuvų dydžiai ir mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys dydžiai;
  • žūklės įrangos konstrukcijos ir naudojimo reikalavimai;
  • mažiausias tinklo akių dydis;
  • selektyvios žūklės įrangos reikalavimas, kad būtų sužvejojama mažiau nepageidaujamos priegaudos;
  • draudžiamieji žvejybos rajonai ir sezonai;
  • priegaudos (nepageidaujamų arba netyčia pagautų žuvų) ribojimas;
  • priemonės, skirtos sumažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemai ir aplinkai.

Atsižvelgiant į reformuotą bendrą žuvininkystės politiką, technines priemones reglamentuojančios ES taisyklės turi būti modernizuotos.  Todėl Europos Komisija pateikė naują pagrindų pasiūlymą dėl išteklių išsaugojimo techninių priemonių.

Oficialūs dokumentai

Proposal of 11/03/2016

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1343/2011 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005 - COM(2016) 134

Proposal of 14/05/2014

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 812/2004,(EC) No 2187/2005 and (EC) No 1967/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97 - COM(2014) 265 final

Legislation

Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption

Regulation (EU) No 579/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1288/2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011

Commission Regulation (EU) No 686/2010 of 28 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 as regards specifications of Bacoma window and T90 trawl in fisheries carried out in the Baltic Sea, the Belts and the Sound

Council Regulation (EC) No 1288/2009 of 27 November 2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011

Commission Regulation (EC) No 517/2008 of 10 June 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 850/98 as regards the determination of the mesh size and assessing the thickness of twine of fishing nets

Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98

CORRIGENDUM TO: Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 for the conservation of fishery through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound - COM/2012/0591 final

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain technical and control measures in the Skagerrak and amending Regulation (EC) No 850/98 and Regulation (EC) No 1342/2008 - COM/2012/471 final

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002 - COM/2012/371 final

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 850/98 concerning the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and repealing Council Regulation (EC) No 1288/2009 - COM/2012/298 final

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Action Plan for reducing incidental catches of seabirds in fishing gears - COM/2012/0665 final

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Cetacean incidental catches in Fisheries: Report on the implementation of certain provisions of Council Regulation (EC) No 812/2004 and on a scientific assessment of the effects of using in particular gillnets, trammel nets and entangling nets on cetaceans in the Baltic Sea as requested through Council Regulation (EC) No 2187/2005 - COM/2009/368 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Promoting more environmentally-friendly fishing methods: the role of technical conservation measures - COM/2004/0438 final

 

Reports

Report from the Commission to the Council on the selectivity in trawl fisheries for cod in the Baltic Sea - COM/2008/870 final