Fiskekvoter

Fiskekvoter

Fiskekvoter

Fiskekvoter

Förvaltning av fisket

Total tillåten fångstmängd (TAC) eller fiskemöjlighet är en fångstbegränsning (uttryckt i ton eller antal) som bestäms för de fiskbestånd som har högst kommersiellt värde. Kommissionen utarbetar förslag som bygger på vetenskapliga råd om tillståndet för beståndet. Råden kommer från rådgivande organ som Ices och STECF. Vissa fleråriga planer innehåller regler för hur kvoterna ska fastställas. Fiskeriministrarna i rådet bestämmer varje år kvoterna för de flesta bestånd (vartannat år för djuphavsbestånd). För de bestånd som delas och förvaltas gemensamt med länder utanför EU bestäms kvoterna tillsammans med dem eller med grupper av länder.

De tillåtna fångstmängderna fördelas mellan EU-länderna i form av nationella kvoter. För varje bestånd tillämpas olika tilldelningskoefficienter per EU-land. De fasta koefficienterna skapar vad som kallas för relativ stabilitet. EU-länderna kan byta kvoter med varandra.

Länderna måste använda tydliga och objektiva kriterier när de fördelar sina nationella kvoter till landets fiskare. De är skyldiga att se till att kvoterna inte överskrids. När kvoten för en fiskart är utnyttjad måste landet stänga fisket för den arten.

I Medelhavet kontrolleras det mesta fisket enbart med kontroller av fiskemetoderna.

Läs mer

Officiellt material

TACs and quotas 2021

 

Council Regulation (EU) 2021/406 of 5 March 2021 amending Regulations (EU) 2021/91 and (EU) 2021/92 as regards certain provisional fishing opportunities for 2021 in Union waters and non-Union waters

Council Regulation (EU) 2021/92 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2021/91 of 28 January 2021 fixing, for the years 2021 and 2022, the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas

Proposal for a Council regulation amending Regulation (EU) 2021/XXX as regards certain provisional fishing opportunities for 2021 in Union waters and non-Union waters - COM/2021/31

CORRIGENDUM TO THE COMMISSION NON-PAPER ON PROVISIONAL TACS
Corrections are made in the Commission non-paper on provisional TACs

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 14 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - Deept sea fish stocks - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 9 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 9 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 8 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 2 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 26 November 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 24 November 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 17 November 2020

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters - COM/2020/668 final

Supporting document: Worksheet on deductions corresponding to exemptions from the landing obligation

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 and 2022 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks - COM/2020/666

Council Regulation (EU) 2020/1579 of 29 October 2020 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters

Updates to Commission proposal COM (2020) 436 final for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2020/123, as regards certain fishing opportunities in other waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 16 October 2020

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters  - COM/2020/436 final

Updates to Commission Proposal COM (2020) 377 final for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 28 October 2020

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas COM/2020/377

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Towards more sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2021. COM/2020/248 final, staff working document - SWD/2020/112 final

TACs and quotas 2020

Council Regulation (EU) 2020/1485 of 12 October 2020 amending Regulation (EU) 2019/2236 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas

Proposal for a Council Regulaon atimending Regulation (EU) 2019/2236 of 16 December 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas - COM/2020/431 final

Updates to Commission Proposal COM (2020) 344 for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 31 July 2020

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in 2020 in Union and non-Union waters - COM/2020/344

Council Regulation (EU) 2020/900 of 25 June 2020 amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in 2020 in Union and non-Union waters

Council Regulation (EU) 2020/455 of 26 March 2020 amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea and other waters, and Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities for 2020 in Union and non‐Union waters

Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2019/1838 of 30 October 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities in other waters

Council Regulation (EU) 2019/2236 of 16 December 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2020 - COM/2019/274 final, staff working document - SWD/2019/205 final

TACs and quotas 2019

Council Regulation (EU) 2019/124 of 30 January 2019 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2018/2058 of 17 December 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2018/2025 of 17 December 2018 fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) 2018/1628 of 30 October 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities in other waters

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - COM(2018) 452 final

Communication from the Commission on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - SWD(2018) 329

Archives