Ribištvo

Celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote

Celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote

Celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote

Upravljanje ribištva

Pri celotnem dovoljenem ulovu gre za omejitve ulova (v tonah ali številkah), ki se določijo za večino komercialnih staležev rib. Evropska komisija oblikuje predloge na podlagi znanstvenih nasvetov o stanju staležev, ki jih pripravijo posvetovalni organi, denimo Mednarodni svet za raziskovanje morja in Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo. Nekateri večletni načrti vsebujejo pravila za določanje celotnega dovoljenega ulova. Svet ministrov za ribištvo določi letni celotni dovoljeni ulov za večino staležev in vsaki dve leti za globokomorske staleže. Celotni dovoljeni ulov staležev, ki si jih države delijo in jih upravljajo skupaj z državami zunaj EU, se določi skupaj s temi državami oziroma skupinami držav.

Skupni dovoljeni ulov se med države EU porazdeli v obliki nacionalnih kvot.  Pri porazdelitvi kvot državam EU se za vsak stalež uporablja drugačen odstotek dodelitve.  To porazdelitev poznamo kot načelo relativne stabilnosti. Države EU lahko svoje kvote zamenjajo s kvotami drugih držav EU.

Države EU morajo pri porazdelitvi kvot ribičem uporabiti pregledna in objektivna merila.   Zagotoviti morajo, da kvote niso prelovljene.  Kadar je dosežen ulov celotne kvote vrste rib, mora država EU prenehati z ribolovom te vrste.

V Sredozemlju se ribolov večine staležev upravlja samo z nadzorovanjem vnosa.

Več

Uradni dokumenti

TACs and quotas 2019

Council Regulation (EU) 2019/124 of 30 January 2019 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2018/2058 of 17 December 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2018/2025 of 17 December 2018 fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) 2018/1628 of 30 October 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities in other waters

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - COM(2018) 452 final

Communication from the Commission on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - SWD(2018) 329

TACs and Quotas 2018

Council Regulation (EU) 2018/120 of 23 January 2018 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2017/127

Council Regulation (EU) 2017/2360 of 11 December 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2017/1970 of 27 October 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2017/127

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2018 - COM/2017/0368

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2018 - SWD/2017/0256

Archives