Ribištvo

Celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote

Celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote

Celotni dovoljeni ulov (TAC) in kvote

Upravljanje ribištva

Pri celotnem dovoljenem ulovu gre za omejitve ulova (v tonah ali številkah), ki se določijo za večino komercialnih staležev rib. Evropska komisija oblikuje predloge na podlagi znanstvenih nasvetov o stanju staležev, ki jih pripravijo posvetovalni organi, denimo Mednarodni svet za raziskovanje morja in Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo. Nekateri večletni načrti vsebujejo pravila za določanje celotnega dovoljenega ulova. Svet ministrov za ribištvo določi letni celotni dovoljeni ulov za večino staležev in vsaki dve leti za globokomorske staleže. Celotni dovoljeni ulov staležev, ki si jih države delijo in jih upravljajo skupaj z državami zunaj EU, se določi skupaj s temi državami oziroma skupinami držav.

Skupni dovoljeni ulov se med države EU porazdeli v obliki nacionalnih kvot.  Pri porazdelitvi kvot državam EU se za vsak stalež uporablja drugačen odstotek dodelitve.  To porazdelitev poznamo kot načelo relativne stabilnosti. Države EU lahko svoje kvote zamenjajo s kvotami drugih držav EU.

Države EU morajo pri porazdelitvi kvot ribičem uporabiti pregledna in objektivna merila.   Zagotoviti morajo, da kvote niso prelovljene.  Kadar je dosežen ulov celotne kvote vrste rib, mora država EU prenehati z ribolovom te vrste.

V Sredozemlju se ribolov večine staležev upravlja samo z nadzorovanjem vnosa.

Več

Uradni dokumenti

TACs and Quotas 2017

Council Regulation (EU) 2017/135 of 23 January 2017 amending Regulation (EU) 2016/1903 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea

Council Regulation (EU) 2017/127 of 20 January 2017 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2016/2285 of 12 December 2016 fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks and amending Council Regulation (EU) 2016/72

Council Regulation (EU) 2016/2372 of 19 December 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2016/1903 of 28 October 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2016/72

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Consultation on the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy- COM/2016/396

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Consultation on the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy - SWD/2016/199

TACs and Quotas 2016

Council Regulation (EU) 2016/1252 of 28 July 2016 amending Regulations (EU) 2016/72 and (EU) 2015/2072 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/891 of 6 June 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/458 of 30 March 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/72 of 22 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2015/104

Council Regulation (EU) 2016/73 of 18 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2015/2072 of 17 November 2015 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 1221/2014 and (EU) 2015/104

Consultation on the fishing opportunities for 2016 under the Common Fisheries Policy - Annex

Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Corrigendum to Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives