Rybołówstwo

TAC oraz kwoty

TAC oraz kwoty

TAC oraz kwoty

Zarządzanie rybołówstwem

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) lub też możliwości połowowe to limity połowowe (wyrażone w tonach lub liczbowo), które przyjmuje się w odniesieniu do większości zasobów ryb poławianych przemysłowo. Komisja Europejska przygotowuje wnioski w oparciu o opinie naukowe na temat stanu zasobów, które wydają organizacje doradcze, takie jak ICES oraz STECF. Niektóre plany wieloletnie zawierają zasady dotyczące ustalania TAC. TAC ustanawia Rada Ministrów Rybołówstwa – co roku w odniesieniu do większości zasobów i co dwa lata dla zasobów głębokowodnych. W przypadku stad, które są wspólne i zarządzane wspólnie z krajami spoza UE, wysokość TAC uzgadnia z nimi (lub z grupami tych krajów).

Limity całkowitych dopuszczalnych połowów są rozdzielane między państwa UE w formie kwot krajowych.  Przy podziale kwot dla każdego kraju stosuje się oddzielny współczynnik procentowy w odniesieniu do każdego stada.  Ten stały współczynnik znany jest jako zasada względnej stabilności. Kraje UE mogą wymieniać się kwotami z innymi krajami UE.

Państwa członkowskie Unii muszą stosować przejrzyste i obiektywne kryteria rozdzielania kwot krajowych wśród rybaków.  Są również odpowiedzialne za to, żeby wysokość połowów nie przekroczyła wysokości określonej w kwotach.  Z chwilą wyczerpania kwoty dla danego gatunku, kraj członkowski powinien zakazać jego poławiania.

W regionie Morza Śródziemnego w przypadku większości połowów przeprowadza się jedynie kontrole początkowe.

Dodatkowe informacje

Oficjalne dokumenty

TACs and quotas 2019

Council Regulation (EU) 2019/124 of 30 January 2019 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2018/2058 of 17 December 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2018/2025 of 17 December 2018 fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) 2018/1628 of 30 October 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities in other waters

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - COM(2018) 452 final

Communication from the Commission on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - SWD(2018) 329

 

 

TACs and Quotas 2018

Council Regulation (EU) 2018/120 of 23 January 2018 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2017/127

Council Regulation (EU) 2017/2360 of 11 December 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2017/1970 of 27 October 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2017/127

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2018 - COM/2017/0368

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2018 - SWD/2017/0256

Archives