TAC oraz kwoty

TAC oraz kwoty

TAC oraz kwoty

TAC oraz kwoty

Zarządzanie rybołówstwem

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) lub też możliwości połowowe to limity połowowe (wyrażone w tonach lub liczbowo), które przyjmuje się w odniesieniu do większości zasobów ryb poławianych przemysłowo. Komisja Europejska przygotowuje wnioski w oparciu o opinie naukowe na temat stanu zasobów, które wydają organizacje doradcze, takie jak ICES oraz STECF. Niektóre plany wieloletnie zawierają zasady dotyczące ustalania TAC. TAC ustanawia Rada Ministrów Rybołówstwa – co roku w odniesieniu do większości zasobów i co dwa lata dla zasobów głębokowodnych. W przypadku stad, które są wspólne i zarządzane wspólnie z krajami spoza UE, wysokość TAC uzgadnia z nimi (lub z grupami tych krajów).

Limity całkowitych dopuszczalnych połowów są rozdzielane między państwa UE w formie kwot krajowych.  Przy podziale kwot dla każdego kraju stosuje się oddzielny współczynnik procentowy w odniesieniu do każdego stada.  Ten stały współczynnik znany jest jako zasada względnej stabilności. Kraje UE mogą wymieniać się kwotami z innymi krajami UE.

Państwa członkowskie Unii muszą stosować przejrzyste i obiektywne kryteria rozdzielania kwot krajowych wśród rybaków.  Są również odpowiedzialne za to, żeby wysokość połowów nie przekroczyła wysokości określonej w kwotach.  Z chwilą wyczerpania kwoty dla danego gatunku, kraj członkowski powinien zakazać jego poławiania.

W regionie Morza Śródziemnego w przypadku większości połowów przeprowadza się jedynie kontrole początkowe.

Dodatkowe informacje

Oficjalne dokumenty

TACs and quotas 2021

Proposal for a Council regulation amending Regulation (EU) 2021/XXX as regards certain provisional fishing opportunities for 2021 in Union waters and non-Union waters - COM/2021/31

CORRIGENDUM TO THE COMMISSION NON-PAPER ON PROVISIONAL TACS
Corrections are made in the Commission non-paper on provisional TACs

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 14 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - Deept sea fish stocks - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 9 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 9 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 8 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 2 December 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 26 November 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 24 November 2020

Updates to Commission proposal COM(2020) 668 for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 17 November 2020

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters - COM/2020/668 final

Supporting document: Worksheet on deductions corresponding to exemptions from the landing obligation

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 and 2022 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks - COM/2020/666

Council Regulation (EU) 2020/1579 of 29 October 2020 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters

Updates to Commission proposal COM (2020) 436 final for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2020/123, as regards certain fishing opportunities in other waters - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 16 October 2020

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters  - COM/2020/436 final

Updates to Commission Proposal COM (2020) 377 final for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 28 October 2020

Proposal for a Council Regulation fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas COM/2020/377

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Towards more sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2021. COM/2020/248 final, staff working document - SWD/2020/112 final

TACs and quotas 2020

Council Regulation (EU) 2020/1485 of 12 October 2020 amending Regulation (EU) 2019/2236 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas

Proposal for a Council Regulaon atimending Regulation (EU) 2019/2236 of 16 December 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas - COM/2020/431 final

 

Updates to Commission Proposal COM (2020) 344 for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities - COMMISSION SERVICES NON-PAPER - 31 July 2020

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in 2020 in Union and non-Union waters - COM/2020/344

Council Regulation (EU) 2020/900 of 25 June 2020 amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in 2020 in Union and non-Union waters

Council Regulation (EU) 2020/455 of 26 March 2020 amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea and other waters, and Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities for 2020 in Union and non‐Union waters

Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2019/1838 of 30 October 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities in other waters

Council Regulation (EU) 2019/2236 of 16 December 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2020 - COM/2019/274 final, staff working document - SWD/2019/205 final

TACs and quotas 2019

Council Regulation (EU) 2019/124 of 30 January 2019 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2018/2058 of 17 December 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2018/2025 of 17 December 2018 fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) 2018/1628 of 30 October 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities in other waters

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - COM(2018) 452 final

Communication from the Commission on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - SWD(2018) 329

Archives