Rybołówstwo

TAC oraz kwoty

TAC oraz kwoty

TAC oraz kwoty

Zarządzanie rybołówstwem

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) lub też możliwości połowowe to limity połowowe (wyrażone w tonach lub liczbowo), które przyjmuje się w odniesieniu do większości zasobów ryb poławianych przemysłowo. Komisja Europejska przygotowuje wnioski w oparciu o opinie naukowe na temat stanu zasobów, które wydają organizacje doradcze, takie jak ICES oraz STECF. Niektóre plany wieloletnie zawierają zasady dotyczące ustalania TAC. TAC ustanawia Rada Ministrów Rybołówstwa – co roku w odniesieniu do większości zasobów i co dwa lata dla zasobów głębokowodnych. W przypadku stad, które są wspólne i zarządzane wspólnie z krajami spoza UE, wysokość TAC uzgadnia z nimi (lub z grupami tych krajów).

Limity całkowitych dopuszczalnych połowów są rozdzielane między państwa UE w formie kwot krajowych.  Przy podziale kwot dla każdego kraju stosuje się oddzielny współczynnik procentowy w odniesieniu do każdego stada.  Ten stały współczynnik znany jest jako zasada względnej stabilności. Kraje UE mogą wymieniać się kwotami z innymi krajami UE.

Państwa członkowskie Unii muszą stosować przejrzyste i obiektywne kryteria rozdzielania kwot krajowych wśród rybaków.  Są również odpowiedzialne za to, żeby wysokość połowów nie przekroczyła wysokości określonej w kwotach.  Z chwilą wyczerpania kwoty dla danego gatunku, kraj członkowski powinien zakazać jego poławiania.

W regionie Morza Śródziemnego w przypadku większości połowów przeprowadza się jedynie kontrole początkowe.

Dodatkowe informacje

Oficjalne dokumenty

TACs and Quotas 2017

Council Regulation (EU) 2017/135 of 23 January 2017 amending Regulation (EU) 2016/1903 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea

Council Regulation (EU) 2017/127 of 20 January 2017 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2016/2285 of 12 December 2016 fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks and amending Council Regulation (EU) 2016/72

Council Regulation (EU) 2016/2372 of 19 December 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2016/1903 of 28 October 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2016/72

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Consultation on the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy- COM/2016/396

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Consultation on the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy - SWD/2016/199

TACs and Quotas 2016

Council Regulation (EU) 2016/1252 of 28 July 2016 amending Regulations (EU) 2016/72 and (EU) 2015/2072 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/891 of 6 June 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/458 of 30 March 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) 2016/72 of 22 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2015/104

Council Regulation (EU) 2016/73 of 18 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2015/2072 of 17 November 2015 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 1221/2014 and (EU) 2015/104

Consultation on the fishing opportunities for 2016 under the Common Fisheries Policy - Annex

Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Corrigendum to Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives