Visserij

TAC's en quota

TAC's en quota

TAC's en quota

Visserijbeheer

Totaal toegestane vangsten (TAC’s) en vangstmogelijkheden zijn vangstbeperkingen (uitgedrukt in tonnen of aantallen) die zijn ingesteld voor de meeste commerciële visbestanden. De Commissie bereidt de voorstellen voor en baseert deze op wetenschappelijk advies van adviesorganen als de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) over de toestand van de bestanden. Een aantal meerjarenplannen bevatten regels voor het instellen van TAC's. TAC´s worden voor de meeste bestanden jaarlijks ingesteld (om de twee jaar voor diepzeebestanden) door de Raad Visserij. Voor bestanden die gedeeld en gezamenlijk beheerd worden met (groepen) landen buiten de EU worden TAC-afspraken gemaakt.

Tussen EU-landen worden TAC's gedeeld op basis van nationale quota.  Voor ieder bestand wordt per EU-land een verschillend toewijzingspercentage toegepast voor het verdelen van de quota.  Dit vaste percentage staat bekend als de relatieve stabiliteitsoplossing. EU-landen kunnen onderling quota uitwisselen.

EU-landen moeten transparante en objectieve criteria toepassen als zij hun nationale quota onder hun vissers verdelen.   Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de quota niet worden overschreden.  Als het quotum van een bepaalde soort bereikt is moet het EU-land de vangst stoppen.

In het Middellandse Zeebekken wordt de meeste visgrond alleen beheerd op basis van capaciteitsbeperkingen.

Meer informatie

Documentatie

TACs and quotas 2019

Council Regulation (EU) 2019/124 of 30 January 2019 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) 2018/2058 of 17 December 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2018/2025 of 17 December 2018 fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) 2018/1628 of 30 October 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities in other waters

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - COM(2018) 452 final

Communication from the Commission on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities 2019 - SWD(2018) 329

 

 

TACs and Quotas 2018

Council Regulation (EU) 2018/120 of 23 January 2018 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2017/127

Council Regulation (EU) 2017/2360 of 11 December 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2017/1970 of 27 October 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2017/127

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2018 - COM/2017/0368

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2018 - SWD/2017/0256

Archives