Consultanța științifică privind gestionarea stocurilor de pește

Consultanța științifică privind gestionarea stocurilor de pește

Consultanța științifică privind gestionarea stocurilor de pește

Consultanța științifică privind gestionarea stocurilor de pește

Gestionarea pescuitului

Unul dintre principiile de bună elaborare a politicilor aplicat de politica comună în domeniul pescuitului (PCP) este acela de a folosi consultanța științifică pentru a defini măsurile de gestionare. Acestea includ stabilirea posibilităților de pescuit și monitorizarea eficienței acestora în elaborarea obiectivelor de politică generale și specifice.

Atunci când propune noi norme și regulamente în sectorul pescuitului, Comisia Europeană apelează la consultanța științifică oferită de o serie de organisme. În activitatea lor, acestea se bazează pe datele și cifrele colectate de țările UE în temeiul cadrului de colectare a datelor. Comisia contribuie la acoperirea lacunelor la nivel de cunoștințe finanțând proceduri de ofertare și cereri de propuneri pentru realizarea de studii care se transformă în consultanță științifică. Proiectele de cercetare pe termen lung în domeniul gestionării pescuitului sunt finanțate prin programul Orizont 2020.

Organisme științifice consultative

Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a fost creat în 1993 și are rolul de a-i oferi Comisiei Europene consultanță pe tema gestionării pescuitului. Nu este un organism permanent, ci un grup de experți care își aduc contribuția fie temporar, în calitate de membri, fie la cerere, în calitate de experți în cadrul grupurilor de lucru. Membrii CSTEP sunt numiți de Comisie pe baza competențelor în biologia marină și ecologie, pescuit, tehnologia uneltelor de pescuit, acvacultură și economia zonelor de pescuit. CSTEP raportează direct Comisiei.

Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) este un organism interguvernamental fondat în 1902 și are rolul de a efectua și coordona activități de cercetare a ecosistemelor din Atlanticul de Nord. ICES le oferă consultanță guvernelor și organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, inclusiv Uniunii Europene. ICES publică pe site-ul său Recomandări pe specii și pe regiuni.

Comitetul științific consultativ (SAC) al Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM)  este o organizație regională de gestionare a pescuitului, creată în 1952. Structura și mandatul comitetului au fost reînnoite în 2004.  Consultanța oferită de SAC stă la baza recomandărilor obligatorii ale CGPM cu privire la gestionarea pescuitului și la conservarea resurselor de pește în zona de care răspunde, care cuprinde Marea Mediterană, Marea Neagră și apele intermediare.

În ceea ce privește activitățile de pescuit ale flotei externe de pescuit a UE și în special ale flotei pentru distanțe lungi, Comisia Europeană se bazează pe consultanța științifică și recomandările în materie de gestionare emise de comitetele științifice ale organizațiilor regionale de pescuit și ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului pentru ton sau speciile mici care trăiesc la o adâncime mică sau medie (pelagice), pe sau foarte aproape de fundul mării (bentonice) sau chiar deasupra stratului bentonic (demersale).

Pentru cazurile în care UE a încheiat un acord de parteneriat în sectorul pescuitului cu țări de coastă din afara UE, Comisia Europeană încearcă să promoveze cooperarea științifică dintre comunitățile științifice din UE și din afara acesteia și poate crea comitete științifice comune sau organiza reuniuni științifice ad hoc. Acestea pot oferi consultanță științifică și recomandări de gestionare a comitetelor mixte care operează în temeiul acordului de parteneriat în sectorul pescuitului. Comitetele comune sunt formate dintr-un număr egal de reprezentanți din țările de coastă ale UE sau din afara acesteia, care cooperează în condiții de egalitate.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei completează activitatea organelor consultative sprijinind coordonarea și gestionarea Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit și aplicarea normelor privind colectarea datelor. De asemenea, realizează studii pe probleme de gestionare a pescuitului relevante pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului.