Sajd

Reġjunalizzazzjoni

Reġjunalizzazzjoni

Reġjunalizzazzjoni

Il-ġestjoni tas-sajd
Il-PKS tbassar reġjunalizzazzjoni għal għadd ta' strumenti u miżuri:  pjanijiet pluriennali, pjanijiet ta' ħut skartat, stabbiliment ta' żoni ta' rkupru għall-istokkijiet tal-ħut u miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa għall-konformità mal-obbligi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Fejn tkun tapplika r-reġjonalizzazzjoni, il-pajjiżi tal-UE b'interess dirett ta' ġestjoni jistgħu jaqblu li jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti biex jinkisbu l-objettivi ta’ pjan jew miżura msemmija hawn fuq. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli mal-għanijiet tal-PKS, mal-ambitu u l-għan tal-miżura jew il-pjan, u jkunu mill-inqas stretti daqs il-miżuri tal-liġi tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jridu jikkonsultaw il-Kunsill(i) Konsultattiv(i) rilevanti fuq ir-rakkomandazzjonijiet konġunti qabel ma jissottomettuhom lill-Kummissjoni. Jekk dawn il-kondizzjonijiet kollha jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni tista’ mbagħad tadotta Att tal-Kummissjoni biex jittrasforma dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fil-liġi tal-UE applikabbli għall-operaturi kollha.