Planuri multianuale

Planuri multianuale

Planuri multianuale

Planuri multianuale

Gestionarea pescuitului

Planurile multianuale stabilesc obiective exacte cu privire la gestionarea durabilă a anumitor stocuri de peşte, indicând, în acelaşi timp, modalităţile prin care acestea pot fi atinse. Scopul lor este să menţină exploatarea piscicolă la un nivel care să permită un randament maxim pe termen lung (concept cunoscut sub numele de „randament maxim durabil”) şi refacerea stocurilor supraexploatate. Fiecare plan multianual este bazat pe o normă de control al exploatării creată special pentru sectorul piscicol în cauză. Este vorba despre o formulă matematică simplă, care transformă date ştiinţifice cuantificabile în propuneri de capturi şi de limite ale efortului de pescuit pentru anul următor.

În general, variaţiile anuale ale capturilor totale admisibile şi ale limitelor efortului de pescuit nu trebuie să depăşească un anumit procent. Fac excepţie stocurile de peşte aflate sub presiune extremă. Astfel, planurile conferă mai multă stabilitate sectorului pescuitului şi le permit operatorilor să-şi facă planuri din timp.

Adriatic Sea

In February 2017 the Commission proposed a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea

Baltic Sea

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2016/1139)

North Sea

Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea (Council regulation (EU) 2018/973 of 4 July 2018)

Western Mediterranean Sea

Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014. (Council regulation (EU) 2019/1022 of 20 June 2019)

Western waters

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2019/472 of 19 March 2019)

European eel

Measures for the recovery of the stock of European eel (Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007)

List of national eel management plans

Greenland halibut

Recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005)

Bluefin tuna

Multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Council Regulation(EU) No 2016/1627 of 14 September 2016

 

Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council establishing multi-annual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters