Plany wieloletnie

Plany wieloletnie

Plany wieloletnie

Plany wieloletnie

Zarządzanie rybołówstwem

Prawie wszystkie ważne zasoby rybne zarządzane są w oparciu o plany wieloletnie. Plany te zawierają cele zarządzania zasobami rybnymi, wyrażone w postaci wskaźnika śmiertelności połowowej lub ukierunkowanych wielkości stada. Niektóre plany obejmują ponadto szczegółowe i odpowiednio dostosowane strategie na rzecz realizacji tych celów. Ponadto wybrane plany wieloletnie obejmują ograniczenia nakładu połowowego jako dodatkowy instrument do rocznych całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) oraz szczegółowe zasady kontroli.

Plany wieloletnie objęte nową wspólną polityką rybołówstwa będą zawierać cel polegający na dokonaniu połowów na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz termin realizacji tego celu. Będą one zawierać również środki umożliwiające wywiązanie się z obowiązku wyładunku. Plany te powinny również obejmować gwarancje dotyczące działań naprawczych w stosownych przypadkach, jak również klauzule przeglądu. Mogą również obejmować środki techniczne.

Adriatic Sea

In February 2017 the Commission proposed a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea

Baltic Sea

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2016/1139)

North Sea

Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea (Council regulation (EU) 2018/973 of 4 July 2018)

Western Mediterranean Sea

Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014. (Council regulation (EU) 2019/1022 of 20 June 2019)

Western waters

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2019/472 of 19 March 2019)

European eel

Measures for the recovery of the stock of European eel (Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007)

List of national eel management plans

Greenland halibut

Recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005)

Bluefin tuna

Multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Council Regulation(EU) No 2016/1627 of 14 September 2016

 

Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council establishing multi-annual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters