Meerjarenplannen

Meerjarenplannen

Meerjarenplannen

Meerjarenplannen

Visserijbeheer

Bijna alle belangrijke bestanden en de visgronden worden beheerd volgens een meerjarenplan. De plannen bevatten de doelstelling voor het beheer van de visbestanden, uitgedrukt in termen van de visserijsterfte en/of de ten doel gestelde omvang van het bestand. Sommige plannen voorzien ook in een gedetailleerd en op maat gesneden stappenplan voor het verwezenlijken van de doelstelling. Sommige meerjarenplannen omvatten specifieke controlevoorschriften en beperkingen van de visserijinspanning als een bijkomend instrument voor de jaarlijks in totaal toegestane vangsten (TAC's).

Meerjarenplannen volgens het nieuwe GVB zijn gericht op visserij op het niveau van een maximale duurzame opbrengst en hebben een deadline voor de verwezenlijking van deze doelstelling. Ze bevatten ook maatregelen voor de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Ook moeten ze waarborgen bevatten voor onder meer herzieningsbepalingen en corrigerende maatregelen, mochten deze nodig blijken. Meerjarenplannen kunnen ook technische maatregelen bevatten.

Adriatic Sea

In February 2017 the Commission proposed a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea

Baltic Sea

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2016/1139)

North Sea

Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea (Council regulation (EU) 2018/973 of 4 July 2018)

Western Mediterranean Sea

Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014. (Council regulation (EU) 2019/1022 of 20 June 2019)

Western waters

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2019/472 of 19 March 2019)

European eel

Measures for the recovery of the stock of European eel (Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007)

List of national eel management plans

Greenland halibut

Recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005)

Bluefin tuna

Multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Council Regulation(EU) No 2016/1627 of 14 September 2016

 

Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council establishing multi-annual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters