Sajd

Pjanijiet multi-annwali

Pjanijiet multi-annwali

Pjanijiet multi-annwali

Il-ġestjoni tas-sajd

Kważi l-istokkijiet u s-sajd importanti kollha huma ġestiti permezz ta’ pjan pluriennali. Il-pjanijiet fihom l-għan tal-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut, espressa f’termini ta’ mortalità mis-sajd u/jew id-daqs tal-istokk fil-mira. Xi pjanijiet jipprovdu wkoll direzzjonijiet dettaljati u mfassla apposta biex jintlaħaq l-għan. Xi pjanijiet pluriennali jinkludu r-restrizzjonijiet fuq l-isforzi tas-sajd bħala strument addizzjonali għall-qabdiet annwali totali permissibbli (TACs), u regoli speċifiċi ta’ kontroll.

Il-pjanijiet pluriennali skont il-PKS il-ġdida se jinkludu l-mira ta' sajd għal rendiment massimu sostenibbli u data ta’ skadenza biex jinkiseb dan l-għan. Se jkun fihom ukoll miżuri għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-ħatt l-art. Għandu jkun fihom ukoll salvagwardji għal azzjoni ta’ rimedju fejn meħtieġ, u klawżoli ta’ rieżami, fost oħrajn. Il-pjanijiet pluriennali jistgħu wkoll jinkludu miżuri tekniċi.

Adriatic Sea

In February 2017 the Commission proposed a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea

Baltic Sea

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2016/1139)

North Sea

Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea (Council regulation (EU) 2018/973 of 4 July 2018)

Western Mediterranean Sea

In March 2018 the Commission proposed a multi-annual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea. (COM 2018/115)

Western waters

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2019/472 of 19 March 2019)

European eel

Measures for the recovery of the stock of European eel (Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007)

List of national eel management plans

Greenland halibut

Recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005)

Bluefin tuna

Multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Council Regulation(EU) No 2016/1627 of 14 September 2016

 

Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council establishing multi-annual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters