Fiskeri

Flerårige planer

Flerårige planer

Flerårige planer

Fiskeriforvaltning

Stort set alle vigtige bestande og fiskerier forvaltes ved hjælp af en flerårig plan. Disse planer omhandler målet for forvaltning af fiskebestande i forhold til fiskeridødelighed og/eller størrelsen på de bestande, der fiskes efter. Nogle planer indeholder også en detaljeret og skræddersyet køreplan for at nå deres mål, mens andre har fiskeriindsatsbegrænsninger som supplementer til de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og særlige kontrolbestemmelser.

Flerårige planer under den nye fælles fiskeripolitik vil omhandle målet om at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte ved fiskeri samt en tidsfrist for dette. Derudover vil de indeholde foranstaltninger til gennemførelse af landingsforpligtelsen. Planerne bør indeholde afhjælpende beskyttelsesforanstaltninger, hvor det er nødvendigt, samt revisionsklausuler.
Endelig kan flerårige planer også indeholde tekniske foranstaltninger.

Adriatic Sea

In February 2017 the Commission proposed a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea

Baltic Sea

Multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2016/1139)

North Sea

Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea (Council regulation (EU) 2018/973 of 4 July 2018)

Western Mediterranean Sea

In March 2018 the Commission proposed a multi-annual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea. (COM 2018/115)

Western waters

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (Council regulation (EU) 2019/472 of 19 March 2019)

European eel

Measures for the recovery of the stock of European eel (Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007)

List of national eel management plans

Greenland halibut

Recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005)

Bluefin tuna

Multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (Council Regulation(EU) No 2016/1627 of 14 September 2016

 

Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council establishing multi-annual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters