Upravljanje ribolovne zmogljivosti – ribiške flote

Upravljanje ribolovne zmogljivosti – ribiške flote

Upravljanje ribolovne zmogljivosti – ribiške flote

Upravljanje ribolovne zmogljivosti – ribiške flote

Upravljanje ribištva

Pri upravljanju ribolovne zmogljivosti gre za doseganje trdnega in trajnega ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo flote in ribolovnimi možnostmi v daljšem časovnem obdobju.

Države EU morajo v skladu z navodili Evropske komisije letno poročati o tem ravnovesju. Za segmente flote s presežnimi zmogljivostmi morajo države članice sprejeti ukrepe v okviru akcijskega načrta, s katerimi zagotovijo ravnovesje. Tak ukrep je lahko na primer javno financiranje umika plovil. Če država članica ne predloži poročila ali ne izvede akcijskega načrta, to lahko privede do sorazmernega odloga ali prekinitve financiranja EU.

Za vsako državo EU se določi največja zmogljivost ribiške flote v kilovatih (kW) in bruto tonaži (BT). Nova ribiška plovila se lahko dodajo floti šele po tem, ko se iz flote odstrani enaka zmogljivost flote (v kW in BT). S tem sistemom vstopa/izstopa se zmogljivost evropske ribiške flote ne more več povečati.

Evropska komisija vodi register flote EU, v katerem se zbirajo potrebne informacije o plovilih, ki jih redno prispevajo države članice. Na voljo je prva različica nove aplikacije za register flote (FLEET). 

Več informacij

Register flote EU

Poročila o zmogljivosti flot za leto 2019

Poročila o zmogljivosti flot za leto 2018

Poročila o zmogljivosti flot za leto 2017

Poročila o zmogljivosti flot za leto 2016

Spletišče Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF)