Gestionarea capacității de pescuit – flota de pescuit

Gestionarea capacității de pescuit – flota de pescuit

Gestionarea capacității de pescuit – flota de pescuit

Gestionarea capacității de pescuit – flota de pescuit

Gestionarea activităților de pescuit

Prin gestionarea capacității de pescuit se urmărește atingerea în timp a unui echilibru durabil între capacitatea de pescuit a flotelor și posibilitățile de pescuit.

Țările UE sunt obligate să furnizeze anual un raport cu privire la acest echilibru, utilizând orientările elaborate de Comisia Europeană. În cazul segmentelor de flotă cu capacitate de pescuit excedentară, statul membru trebuie să ia măsuri pentru realizarea acestui echilibru, în cadrul unui plan de acțiune (de exemplu, prin dezafectarea navelor finanțată din fonduri publice). Dacă un stat membru nu transmite raportul sau nu pune în aplicare planul de acțiune, acest lucru poate duce la suspendarea proporțională sau întreruperea furnizării de fonduri europene relevante.

Pentru fiecare țară din UE se stabilește un plafon pentru capacitatea flotei de pescuit, în kilowați (kW) și tonaj brut (TB). Noile nave de pescuit pot intra în flotă numai după înlăturarea din flotă a capacității de pescuit corespunzătoare (în kW și TB). Datorită acestui sistem de intrare-ieșire, capacitatea flotei Europei nu mai poate crește.

Comisia gestionează un registru al flotei UE pe care îl actualizează cu informații despre navele de pescuit, transmise periodic de statele membre. A devenit disponibilă o primă versiune a noii aplicații pentru registrul flotei (FLEET).  

Informații suplimentare

Registrul flotei UE

Rapoarte privind capacitatea flotei 2019

Rapoarte privind capacitatea flotei 2018

Rapoarte privind capacitatea flotei 2017

Rapoarte privind capacitatea flotei 2016

Site-ul CSTEP