Beheer van de vangstcapaciteit - vissersvloot

Beheer van de vangstcapaciteit - vissersvloot

Beheer van de vangstcapaciteit - vissersvloot

Beheer van de vangstcapaciteit - vissersvloot

Visserijbeheer

Het visserijbeheer moet zorgen voor een stabiel en duurzaam evenwicht tussen de vangstcapaciteit van de vloten en de vangstmogelijkheden op de lange termijn.

De EU-landen zijn verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen over dit evenwicht aan de hand van de richtsnoeren van de Europese Commissie. Bij overcapaciteit moeten EU-landen een actieplan opstellen om het evenwicht te herstellen, bijvoorbeeld door buitenbedrijfstelling van schepen te bekostigen. Wanneer een lidstaat hierover niet rapporteert of het actieplan niet uitvoert, kan de EU de financiële steun hiervoor verlagen of stopzetten.

Voor ieder EU-land wordt een maximumcapaciteit van de vloot vastgesteld, in kilowatt (kW) en brutotonnage (in BT). Nieuwe vissersschepen mogen pas in de vloot worden opgenomen nadat de capaciteit van de vloot in dezelfde mate (in kW en BT) is verminderd. Met dit "entry/exit-systeem" kan de Europese vloot niet meer groeien.

De Commissie houdt een EU-vlootregister bij met informatie over vissersschepen die zij regelmatig van de EU-landen ontvangt. Er is een eerste versie van de nieuwe applicatie voor het vlootregister (FLEET) beschikbaar. 

Meer informatie

EU-vlootregister

Verslagen over de vlootcapaciteit 2019

Verslagen over de vlootcapaciteit 2018

Verslagen over de vlootcapaciteit 2017

Verslagen over de vlootcapaciteit 2016

Verslagen Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij