Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd - il-flotta tas-sajd

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd - il-flotta tas-sajd

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd - il-flotta tas-sajd

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd - il-flotta tas-sajd

Il-ġestjoni tas-sajd

Il-ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd isservi għall-finijiet ta’ bilanċ stabbli u li jdum bejn il-kapaċità tal-flotot tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd matul iż-żmien.

Il-pajjiżi tal-UE huma obbligati li jirrapportaw kull sena fuq dan il-bilanċ, bl-użu tal-linji gwida mħejjija mill-Kummissjoni Ewropea. Għall-oqsma tal-flotta b’kapaċità żejda l-istat membru għandu jieħu miżuri skont pjan ta’ azzjoni, biex jinkiseb il-bilanċ, pereżempju permezz ta’ żarmar ta’ bastimenti. Meta Stat Membru jonqos milli jirrapporta jew ma jimplimentax il-pjan ta’ azzjoni, dan jista’ jwassal għal sospensjoni proporzjonata jew interruzzjoni ta’ finanzjament rilevanti tal-UE.

Għal kull pajjiż tal-UE jiġi stabbilit limitu ta' kapaċità tal-flotta tas-sajd, f’kilowatts (kW) u tunnellaġġ gross (TG). Bastimenti tas-sajd ġodda jistgħu jidħlu fil-flotta biss wara li l-istess il-kapaċità tal-flotta (f’kW u TG) titneħħa mill-flotta. Permezz ta' din is-sistema ta’ "dħul-ħruġ" il-kapaċità tal-flotta tal-Ewropa ma tistax tiżdied iżjed.

Il-Kummissjoni żżomm reġistru tal-flotta tal-UE bit-tagħrif meħtieġ dwar kull bastiment, li tirċievi kull tant żmien mill-Istati Membri. Hu disponibbli l-ewwel rilaxx tal-applikazzjoni l-ġdida għar-reġistru tal-flotta (FLEET). 

Aktar informazzjoni

Reġistru tal-Flotta tal-UE

Rapporti dwar il-kapaċità tal-flotta 2019

Rapporti dwar il-kapaċità tal-flotta 2018

Rapporti dwar il-kapaċità tal-flotta 2017

Rapporti dwar il-apaċità tal-flotta 2016

Is-sit web ta' STECF