Žvejybos pajėgumų valdymas. Žvejybos laivynas

Žvejybos pajėgumų valdymas. Žvejybos laivynas

Žvejybos pajėgumų valdymas. Žvejybos laivynas

Žvejybos pajėgumų valdymas. Žvejybos laivynas

Žuvininkystės valdymas

Žvejybos pajėgumų valdymu siekiama stabilios ir ilgalaikės laivynų žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros.

ES šalys privalo kasmet pranešti apie šią pusiausvyrą, naudodamosi Europos Komisijos parengtomis gairėmis. Jei tam tikrų laivyno segmentų pajėgumai pertekliniai, valstybė narė, laikydamasi veiksmų plano, turi imtis priemonių, kad būtų pasiekta pusiausvyra, pavyzdžiui, valstybės lėšomis gali būti finansuojamas laivų eksploatavimo nutraukimas. Jei valstybė narė neatsiskaito arba neįgyvendina veiksmų plano, gali būti proporcingai sustabdomas arba nutraukiamas atitinkamų ES lėšų skyrimas.

Kiekvienos ES šalies žvejybos laivynui nustatyta pajėgumų viršutinė riba (išreikšta kilovatais (kW) ir talpa (GT). Laivynas gali būti papildytas naujais žvejybos laivais tik po to, kai tiek pat sumažėja laivyno pajėgumai (išreikšti kW ir GT). Taikant šią įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš laivyno tvarką, Europos laivyno pajėgumai nebegali didėti.

Komisija tvarko ES laivyno registrą, į kurį įtraukta visa valstybių narių reguliariai pateikiama būtina informacija apie laivus. Parengta pirma naujos laivyno registro (FLEET) programėlės versija. 

Daugiau informacijos

ES laivyno registras

2019 m. laivyno pajėgumų ataskaitos

2018 m. laivyno pajėgumų ataskaitos

2017 m. laivyno pajėgumų ataskaitos

2016 m. laivyno pajėgumų ataskaitos

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) svetainė