Kalastuskapasiteetin ja kalastuslaivaston hallinnointi

Kalastuskapasiteetin ja kalastuslaivaston hallinnointi

Kalastuskapasiteetin ja kalastuslaivaston hallinnointi

Kalastuskapasiteetin ja kalastuslaivaston hallinnointi

Kalastuksenhoito

Kalastuskapasiteetin hallinnoinnin tavoitteena on saavuttaa vakaa ja kestävä tasapaino laivastojen kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välillä.

EU-maiden on raportoitava vuosittain kalastuskapasiteetin hallinnointitoimistaan Euroopan komission ohjeiden mukaisesti. Jos jossakin maassa on jonkin alustyypin osalta ylikapasiteettia, maan on laadittava toimintasuunnitelma tasapainon palauttamiseksi. Yksi keino on esimerkiksi alusten poistaminen käytöstä julkisella tuella. Jos jokin maa ei raportoi komissiolle tai toimi toimintasuunnitelman mukaisesti, EU:n rahoitustuen maksaminen voidaan keskeyttää.

Kullekin EU-maalle vahvistetaan kalastuslaivaston suurin sallittu kapasiteetti, joka perustuu kilowatteina (kW) ilmaistuun konetehoon ja bruttovetoisuutena (GT) ilmaistuun kokoon. Uusia kalastusaluksia voidaan lisätä laivastoon vain, jos ensin poistetaan saman verran kapasiteettia (kilowatteina ja bruttovetoisuutena mitattuna). Kapasiteetin lisäys-/poistojärjestelmän ansiosta EU:n kalastuslaivaston kapasiteetti ei voi enää kasvaa.

Komissio ylläpitää EU:n kalastuslaivastorekisteriä, johon kirjataan EU-maiden säännöllisin väliajoin toimittamat alustiedot. Rekisterin verkkosovelluksesta (FLEET) on nyt käytettävissä ensimmäinen versio. 

Lisätietoja

EU:n kalastuslaivastorekisteri

Raportit kalastuslaivaston kapasiteetista 2019

Raportit kalastuslaivaston kapasiteetista 2018

Raportit kalastuslaivaston kapasiteetista 2017

Raportit kalastuslaivaston kapasiteetista 2016

Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) verkkosivusto