Fiskeri

Forvaltning af fiskerikapacitet - fiskerflåde

Forvaltning af fiskerikapacitet - fiskerflåde

Forvaltning af fiskerikapacitet - fiskerflåde

Fiskeriforvaltning

Formålet med forvaltning af fiskerikapacitet er at skabe stabil og varig ligevægt mellem fiskerflådens kapacitet og dens fiskerimuligheder over længere tid.

Det er EU-landenes pligt at give en årlig melding om denne ligevægt ved at anvende nogle retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. Hvad angår fartøjskategorier med overkapacitet, skal medlemslandet træffe foranstaltninger med udgangspunkt i en handlingsplan for at opnå ligevægten. Dette kan for eksempel gøres gennem offentligt finansieret oplægning af fartøjer. Hvis et medlemsland undlader at rapportere eller ikke gennemfører handlingsplanen, kan det føre til proportionel suspension eller afbrydelse af den relevante EU-finansiering.

For hvert EU-land er der blevet etableret et fiskerflådekapacitetsloft, der angives i kW og bruttotonnage (GT). Nye fiskerfartøjer må kun tilgå flåden, efter dens tilsvarende flådekapacitet (i kW og GT) er fjernet fra flåden. Med et sådant tilgangs/afgangs-system kan Europas flåde ikke længere vokse sig større.

Kommissionen forvalter EU's fiskerflåderegister med nødvendige fartøjsoplysninger, som den modtager periodisk fra medlemslandene.

More information

STECF website