forvaltning af fiskerikapaciteten – fiskerflåden

forvaltning af fiskerikapaciteten – fiskerflåden

forvaltning af fiskerikapaciteten – fiskerflåden

forvaltning af fiskerikapaciteten – fiskerflåden

Forvaltning af fiskeriet

Forvaltning af fiskerikapaciteten skal sikre en stabil og varig ligevægt mellem fiskerflådernes kapacitet og de disponible fiskeressourcer på sigt.

EU-landene er forpligtet til at aflægge rapport om denne balance hvert år med udgangspunkt i Europa-Kommissionen retningslinjer. I tilfælde af flådesegmenter med overkapacitet skal medlemslandene gennemføre handlingsplaner for at skabe balance, f.eks. gennem offentlig finansiering af oplægning af fiskerfartøjer. Hvis et medlemsland undlader at aflægge rapport eller gennemføre handlingsplanen, kan det føre til en forholdsmæssig suspension eller afbrydelse af den relevante EU-bistand.

Der er for hvert EU-land fastsat et loft for flådekapaciteten i maskineffekt (kW) og bruttotonnage (GT). Nye fiskerfartøjer må først optages i fiskerflåden, når en tilsvarende flådekapacitet (i kW og GT) er blevet fjernet. Med denne tilgangs-/afgangsordningen kan Europas flådekapacitet ikke længere stige.

Kommissionen fører et register over fiskerflåden med den nødvendige information om fiskerfartøjer, som den regelmæssigt modtager fra medlemslandene. Du kan nu se en første udgave af den nye ansøgning til flåderegistret (FLEET). 

Læs mere

EU's fiskerflåderegister

Rapporter om fiskerflådens kapacitet 2019

Rapporter om fiskerflådens kapacitet 2018

Rapporter om fiskerflådens kapacitet 2017

Rapporter om fiskerflådens kapacitet 2016

STECF-websitet