Püügivõimsuse haldamine – kalalaevastik

Püügivõimsuse haldamine – kalalaevastik

Püügivõimsuse haldamine – kalalaevastik

Püügivõimsuse haldamine – kalalaevastik

Kalavarude majandamine

Püügivõimsuse haldamise eesmärk on tagada aja jooksul stabiilne ja kestev tasakaal laevastike püügivõimsuse ning kalapüügivõimaluste vahel.

ELi riigid on kohustatud andma igal aastal asjaomase tasakaalu kohta aru, kasutades selleks Euroopa Komisjoni koostatud suuniseid. Laevastiku liigse püügivõimsuse puhul peab liikmesriik tasakaalu saavutamiseks võtma tegevuskava raames meetmeid, näiteks laevade kasutusest kõrvaldamine riikliku rahastamise kaudu. Kui liikmesriik aruannet ei esita või tegevuskava ei rakenda, võib see põhjustada ELi poolse rahastamise proportsionaalse peatamise või katkestamise.

Kalalaevastiku püügivõimsuse ülemmäär kehtestatakse iga riigi kohta eraldi (kilovattides (kW) ja kogumahutavuse (GT) kujul). Uued kalalaevad võidakse laevastiku koosseisu arvata üksnes pärast seda, kui sellest on välja arvatud samas mahus püügivõimsus (kW ja GT). Asjaomase koosseisu arvamise ja sealt väljaarvamise süsteemi tõttu ei saa Euroopa laevastiku püügivõimsus enam suureneda.

Komisjon peab ELi laevastikuregistrit, mis sisaldab liikmesriikidelt korrapäraselt laekuvat vajalikku teavet laevade kohta. Kättesaadav on laevastikuregistri (FLEET) uue rakenduse esimene versioon. 

Lisateave

ELi laevastikuregister

Kalalaevastiku püügivõimsuse aruanded 2019

Kalalaevastiku püügivõimsuse aruanded 2018

Kalalaevastiku püügivõimsuse aruanded 2017

Kalalaevastiku püügivõimsuse aruanded 2016

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) veebisait