Ribištvo

Zavržki in obveznost iztovarjanja

Zavržki in obveznost iztovarjanja

Zavržki in obveznost iztovarjanja

Upravljanje ribištva

Pri zavržkih gre za prakso, ko ribiči ulovljene ribe (žive ali mrtve) odvržejo nazaj v morje, ker so premajhne, ker ribiči nimajo kvote za ribolov teh rib ali pa zaradi pravil o sestavi ulova. Nova SKP odpravlja potratno prakso zavržkov in uvaja obveznost iztovarjanja .  Ta sprememba bo povečala selektivnost ribolova in zagotovila bolj zanesljive podatke o ulovu. Da bi se ribiči lahko prilagodili na to spremembo, bo obveznost iztovarjanja v evropskih vodah uvedena postopno med letoma 2015 in 2019 za ves gospodarski ribolov (staleže, za katere velja celotni dovoljeni ulov, in staleže, ki ne dosegajo najmanjše velikosti).

Obveznost iztovarjanja celotnega ulova pomeni, da je treba ves ulov obdržati na krovu, ga nato iztovoriti in všteti v kvoto. Ribe, ki ne dosegajo predpisane velikosti, se ne smejo tržiti za prehranske namene.

Obveznost iztovarjanja se bo uporabljala za posamezno ribištvo. Izvajanje te obveznosti bo podrobneje določeno z večletnimi načrti ali s posebnimi načrti o zavržkih, kadar večletni načrti ne bodo na voljo. Načrti bodo opredelili vrste rib, zahteve glede dokumentacije o ulovu, najmanjši referenčni obseg ohranjanja staležev in izjeme (ribe, ki lahko preživijo, če se vrnejo v morje, ter posebne de minimis zavržke, dovoljene pod nekaterimi pogoji). Za lažje izvajanje obveznosti iztovarjanja bo prožnejše tudi upravljanje kvot.

Oktobra 2014 je Komisija sprejela pet načrtov o zavržkih (z delegiranimi akti) kot pripravo za izvajanje obveznosti iztovarjanja, ki bo začela veljati leta 2015 (za ribolov pelagičnih vrst in gospodarski ribolov v vseh vodah Unije ter za ribolov trske v Baltskem morju).

Commission Delegated Regulation (EU) No 1392/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2440 of 22 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2377 of 14 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in South-Western waters