Rybołówstwo

Odrzuty i obowiązek wyładunku

Odrzuty i obowiązek wyładunku

Odrzuty i obowiązek wyładunku

Zarządzanie rybołówstwem

Odrzuty to niepożądane połowy (ryb martwych lub żywych), które wyrzucane są z powrotem do morza. Dzieje się tak z różnych powodów: albo ryby są zbyt małe, albo rybak nie posiada na nie kwot lub z powodu niektórych przepisów w zakresie składu połowów. W nowej polityce rybołówstwa wyeliminowano powodującą marnotrawstwo praktykę odrzutów poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku .  Zmiana ta ma na celu nakłonienie do większej selektywności oraz umożliwienie gromadzenia bardziej wiarygodnych danych dotyczących połowów. W celu umożliwienia rybakom dostosowania się do zmian, obowiązek wyładunku będzie wprowadzany stopniowo, w latach 2015–2019, w odniesieniu do wszystkich połowów przemysłowych (gatunki objęte TAC lub przepisami o minimalnych rozmiarach) na wodach europejskich.

Zgodnie z obowiązkiem wyładunku wszystkie złowione ryby muszą być przechowywane na pokładzie, wyładowywane w porcie i zaliczone na poczet kwot. Ryby niewymiarowe nie mogą być wprowadzane do obrotu do celów spożycia przez ludzi.

Obowiązek wyładunku będzie stosowany w zależności od rodzaju połowów. Szczegółowe informacje dotyczące jego wdrażania zostaną uwzględnione w planach wieloletnich lub w szczegółowych planach w zakresie odrzutów, w przypadku gdy nie obowiązuje żaden plan wieloletni. Informacje te obejmują uwzględnione gatunki, przepisy dotyczące dokumentacji połowowej, minimalne rozmiary do celów ochrony oraz wyjątki (dotyczące gatunków ryb, które mogą przeżyć po wrzuceniu ich do morza, oraz zezwolenia na odrzuty typu de minimis udzielane na określonych warunkach). Zarządzanie kwotami również stanie się bardziej elastyczne w celu ułatwiania wywiązania się z obowiązku wyładunku.

W października 2014 r. Komisja przyjęła pięć planów w zakresie odrzutów (za pomocą tzw. aktów delegowanych) w ramach przygotowań do wprowadzania w życie wymogu wyładunku, który ma obowiązywać od 2015 r. (w odniesieniu do wszystkich połowów pelagicznych i przemysłowych na wodach Unii oraz do połowów dorsza na Bałtyku).

Commission Delegated Regulation (EU) No 1392/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2440 of 22 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2377 of 14 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in South-Western waters