Žuvininkystė

Žuvų išmetimas į jūrą ir įpareigojimas į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis

Žuvų išmetimas į jūrą ir įpareigojimas į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis

Žuvų išmetimas į jūrą ir įpareigojimas į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis

Žuvininkystės valdymas

Priegaudos išmetimas į jūrą – tai sužvejotų nepageidaujamų tiek negyvų, tiek gyvų žuvų išmetimas į jūrą, nes jos per mažos, žvejys neturi kvotos arba dėl tam tikrų laimikio sudėties taisyklių. Nauja bendra žuvininkystės politika švaistūniška žuvų išmetimo į jūrą praktika išgyvendinama nustatant įpareigojimą į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis .  Pakeista tvarka skatinama žvejoti selektyviau; dėl jos duomenys apie sužvejotą laimikį bus patikimesni. Kad žvejai galėtų prisitaikyti prie pokyčių, įpareigojimas į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis bus diegiamas laipsniškai 2015–2019 m., jis bus taikomas visai verslinei žvejybai (rūšims, kurioms taikomi BLSK arba mažiausio leidžiamo iškrauti dydžio reikalavimai) Europos vandenyse.

Laikantis įpareigojimo į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis visas laimikis turi būti laikomas laive, iškrautas ir suskaičiuotas atsižvelgiant į kvotas. Mažiausio dydžio reikalavimų neatitinkančių žuvų negalima parduoti žmonių mitybos tikslais.

Įpareigojimo į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis įgyvendinimo tvarka priklausys nuo žvejybos rūšies. Ši tvarka bus nustatyta daugiamečiuose planuose, o jei jų nėra – konkrečiuose žuvų išmetimo į jūrą planuose. Bus numatyta, be kita ko, kokioms rūšims ji taikoma, nuostatos dėl laimikio dokumentacijos, mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai ir išimtys (žuvys, kurios gali išgyventi jas paleidus į jūrą, ir tam tikromis sąlygomis de minimis leidimas). Be to, kad įpareigojimo į krantą iškrauti visas žuvis laikytis būtų paprasčiau, lankstesnis bus kvotų valdymas.

Rengdamasi įgyvendinti įpareigojimą į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis, 2014 m. spalio mėn. Komisija priėmė penkis išmetimo į jūrą planus (vadinamuosius deleguotuosius aktus). Įpareigojimas taikomas nuo 2015 m. pelaginių žuvų ir pramoninei žvejybai visuose ES vandenyse ir menkių žvejybai Baltijos jūroje.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1392/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2440 of 22 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2377 of 14 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in South-Western waters