Kalastus

Saaliin poisheittäminen ja purkamisvelvoite

Saaliin poisheittäminen ja purkamisvelvoite

Saaliin poisheittäminen ja purkamisvelvoite

Kalastuksenhoito

Saaliin poisheittäminen tarkoittaa ei-toivottujen saaliiden palauttamista mereen elävinä tai kuolleina. Poisheitettävä saalis ei esimerkiksi täytä vähimmäiskokovaatimuksia tai saaliskoostumusta koskevia sääntöjä, tai sitä varten ei ole kiintiötä. Uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa kielletään luonnonvaroja haaskaava saaliiden poisheittäminen ja otetaan käyttöön saaliin purkamisvelvoite .  Muutoksen tavoitteena on edistää kalastuksen valikoivuutta, ja sen myötä saadaan entistä luotettavampia saalistietoja. Jotta kalastajat voivat mukautua muutokseen, saaliin purkamisvelvoite otetaan käyttöön asteittain vuosina 2015–2019. Se koskee kaikkea EU:n vesillä tapahtuvaa kaupallista kalastusta (lajeja, joita varten on määritelty suurin sallittu saalis tai vähimmäiskokovaatimukset).

Saaliin purkamisvelvoite edellyttää, että kaikki saaliit on pidettävä aluksella, purettava ja luettava kyseisten lajien kiintiöihin. Alamittaisia kaloja ei saa myydä ihmisravinnoksi.

Saaliin purkamisvelvoitetta sovelletaan kalastuskohtaisesti. Täytäntöönpanon yksityiskohdat vahvistetaan monivuotisissa suunnitelmissa tai erityisissä poisheittämissuunnitelmissa. Niissä määritellään mm. soveltamisalaan kuuluvat lajit, saaliin kirjausmenettely, säilyttämisen vähimmäisviitekoot ja poikkeukset (esim. kalat, jotka voivat selviytyä mereen palauttamisen jälkeen, ja poisheiton salliminen tiettyjen mm. saaliin määrää koskevien ehtojen täyttyessä). Myös kiintiöiden hallinnointia joustavoitetaan saaliin purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Komissio on valmistellut purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa hyväksymällä delegoiduilla säädöksillä viisi poisheittämissuunnitelmaa lokakuussa 2014. Purkamisvelvoitetta sovelletaan vuodesta 2015 alkaen teolliseen ja pelagiseen kalastukseen kaikilla unionin vesillä ja turskan kalastukseen Itämerellä.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1392/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2440 of 22 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2377 of 14 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in South-Western waters