Kalandus

Tagasiheide ja lossimiskohustus

Tagasiheide ja lossimiskohustus

Tagasiheide ja lossimiskohustus

Kalavarude majandamine

Tagasiheite puhul lastakse soovimatu saak surnult või elusalt merre tagasi, sest see on kas mõõdult liiga väike, kaluril puudub vastav kvoot või on põhjuseks teatavad saagi koostise eeskirjad. Lossimiskohustuse abil kaotatakse uue ühise kalanduspoliitika raames raiskav tagasiheitmise tava.  Käesolev korra muutus soodustab suuremat selektiivsust ning võimaldab saada usaldusväärsemaid püügiandmeid. Selleks et kalurid saaksid muutustega kohaneda, kehtestatakse lossimiskohustus Euroopa vetes ajavahemikus 2015–2019 järk-järgult kogu tööndusliku kalapüügi (liigid, mis jäävad alla lubatud kogupüügi või alammõõdu) suhtes.

Vastavalt lossimiskohustusele tuleb kogu saak jätta laeva pardale, lossida ja kvootidest maha arvestada. Alamõõdulisi kalu inimtoiduks turustada ei tohi.

Lossimiskohustust kohaldatakse püügipiirkondade kaupa. Rakendamise üksikasjad lisatakse mitmeaastastesse kavadesse või nende puudumisel konkreetsetesse tagasiheidet käsitlevatesse kavadesse. Asjaomased üksikasjad on näiteks järgmised: hõlmatud liigid, püügidokumente käsitlevad sätted, referentsalammõõdud ning erandid (kalade puhul, mis võivad pärast merre tagasi heitmist ellu jääda, ning teatavatel tingimustel lubatud eriline vähese tähtsusega tagasiheide). Lossimiskohustuse hõlbustamiseks muutub kvootide haldamine paindlikumaks.

Oktoobris 2014 võttis komisjon (nn delegeeritud õigusaktide kaudu) vastu viis tagasiheitekava, et valmistada ette lossimiskohustuse rakendamist, mida hakatakse kohaldama alates 2015. aastast (pelaagiline ja tööstuslik püük kõigis liidu vetes ning tursapüük Läänemerel).

Commission Delegated Regulation (EU) No 1392/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2440 of 22 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2377 of 14 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in South-Western waters