Рибарство

Изхвърляне на улов и задължение за разтоварване на сушата

Изхвърляне на улов и задължение за разтоварване на сушата

Изхвърляне на улов и задължение за разтоварване на сушата

Управление на рибарството

Изхвърляне на улов е практиката на връщане на нежелана уловена риба в морето, жива или мъртва, защото е с твърде малък размер, защото рибарите нямат квота или поради определени правила за състава на улова. С новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) тази разточителна практика се прекратява, като се въвежда задължение за разтоварване на сушата .  С тази промяна в режима се цели стимулиране на по-голяма селективност и осигуряване на по-надеждни данни за улова. За да се даде възможност на рибарите да се адаптират към промяната, задължението за разтоварване ще се въвежда постепенно между 2015 и 2019 г. за целия стопански риболов (видове, за които е определен общ допустим улов или минимален размер) в европейските води.

Съгласно задължението за разтоварване целият улов трябва да се оставя на борда, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите. Маломерна риба не може да се продава за консумация.

Задължението за разтоварване ще се определя поотделно за всеки вид риболов. Детайлите по изпълнението му ще се включват в многогодишните планове или в специални планове относно изхвърлянето на улов, когато липсват многогодишни планове. Тези детайли включват вида риба, разпоредби за документирането на улова, минимални референтни размери за опазване и изключения (за риба, която може да оцелее, след като бъде върната в морето, и специфични минимални изключения при определени условия). Управлението на квотите също ще се прилага по по-гъвкав начин, за да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване.

През октомври 2014 г. Комисията прие 5 плана за премахване на изхвърлянето на улов (чрез т. нар. делегирани актове) като част от подготовката за прилагане на задължението за разтоварване, което влиза в сила през 2015 г. за риболова на пелагични видове и за промишления риболов във всички води на ЕС и за риболова на треска в Балтийско море.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1392/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in north-western waters  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters     

Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea  

Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2440 of 22 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2374 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in South-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2375 of 12 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in North-Western waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2377 of 14 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in South-Western waters