Fiskerinäringen – statistikinsamling

Fiskerinäringen – statistikinsamling

Fiskerinäringen – statistikinsamling

Fiskerinäringen – statistikinsamling

Förvaltning av fisket
Vetenskaplig rådgivning om fisket bygger på uppgifter från många olika källor. © Lionel Flageul

EU:s fiskeriförvaltning bygger på statistik som samlas in, behandlas och lämnas in av EU-länderna enligt programmet för statistikinsamling.

I den gemensamma fiskeripolitiken (artikel 25.2) finns huvudprinciperna för statistikinsamlingen:

  • Riktighet
  • Tillförlitlighet och insamling i god tid
  • Samordning så att samma data inte samlas in flera gånger
  • Säker lagring i databaser
  • Bättre tillgång till uppgifter
  • Efterlevnad av reglerna om skydd av personuppgifter
  • Möjlighet för EU-kommissionen att kontrollera insamlingsmetoder och uppgifternas tillgänglighet och kvalitet

De här principerna är en viktig del av kommissionens förslag till ändring av ramförordningen om uppgiftsinsamling som håller på att utarbetas.

Läs mer

Gemensamma forskningscentrumets webbplats för fiskestatistik

Officiella dokument

Regulation (EU) 2017/1004 of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008

Commission Implementing Decision (EU) 2019/909 of 18 February 2019 establishing the list of mandatory research surveys and thresholds for the purposes of the multiannual Union programme for the collection and management of data in the fisheries and aquaculture sectors

Commission Delegated Decision (EU) 2019/910 of 13 March 2019 establishing the multiannual Union programme for the collection and management of biological, environmental, technical and socioeconomic data in the fisheries and aquaculture sectors

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1701 of 19 August 2016 laying down rules on the format for the submission of work plans for data collection in the fisheries and aquaculture sectors (notified under document C(2016) 5304)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1283 of 24 August 2018 laying down rules on the format and timetables for the submission of annual data collection reports in the fisheries and aquaculture sectors (notified under document C(2018) 5270)

Andra dokument

Vanliga frågor om uppgiftsinsamling och Europeiska havs- och fiskerifonden