Zbiranje podatkov v ribištvu

Zbiranje podatkov v ribištvu

Zbiranje podatkov v ribištvu

Zbiranje podatkov v ribištvu

Upravljanje ribištva
Ribiška znanost temelji na podatkih iz različnih virov. © Lionel Flageul

Upravljanje ribištva EU temelji na podatkih, ki jih v skladu z okvirom za zbiranje podatkov zbirajo, urejajo in pošiljajo države EU.

Prenovljena skupna ribiška politika (člen 25(2)) določa ključna načela za zbiranje podatkov:

  • točnost,
  • zanesljivost in pravočasnost podatkov,
  • boljše usklajevanje, da se prepreči podvajanje podatkov,
  • varno shranjevanje v računalniško podprtih zbirkah podatkov,
  • boljša dostopnost podatkov,
  • upoštevanje predpisov o varstvu osebnih podatkov,
  • dostop Evropske komisije do zbirk podatkov zaradi preverjanja razpoložljivosti in kakovosti podatkov ter metodologije za njihovo zbiranje.

To so glavna načela predloga Komisije za spremembo uredbe o vzpostavitvi okvira za zbiranje podatkov, ki je v pripravi.

Več informacij

Spletišče skupnega raziskovalnega središča (JRC), podatkovna zbirka ribištva

Uradni dokumenti

Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1701 z dne 19. avgusta 2016 o določitvi pravil o obliki za predložitev delovnih načrtov za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5304)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1251 z dne 12. julija 2016 o sprejetju večletnega programa Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture za obdobje 2017–2019 (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4329)

Dodatni dokumenti

Delavnica za deležnike v zvezi z okvirom za zbiranje podatkov – januar 2014

Pogosta vprašanja o zbiranju podatkov in evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo