Sectorul pescuitului: colectarea datelor

Sectorul pescuitului: colectarea datelor

Sectorul pescuitului: colectarea datelor

Sectorul pescuitului: colectarea datelor

Gestionarea pescuitului
Pescuitul se bazează pe date științifice provenind din surse variate. © Lionel Flageul

Gestionarea sectorului pescuitului în UE se bazează pe datele colectate, gestionate și furnizate de țările UE în conformitate cu cadrul pentru colectarea datelor (DCF).

Noua politică comună în domeniul pescuitului [articolul 25, alineatul (2)] stabilește principiile esențiale pentru procesul de colectare a datelor:

  • corectitudine
  • fiabilitate și colectare în timp util
  • coordonare pentru a evita dublarea eforturilor de colectare
  • stocarea în baze de date în condiții de siguranță
  • o mai bună disponibilitate a datelor
  • respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal
  • acordarea dreptului de acces Comisiei Europene, astfel încât aceasta să poată verifica disponibilitatea și calitatea datelor, precum și metodologia utilizată pentru colectarea acestora.

Aceste principii vor fi esențiale în cadrul unei viitoare propuneri de regulament revizuit privind cadrul pentru colectarea datelor, aflată în curs de pregătire.

Informații suplimentare

Site-ul Centrului Comun de Cercetare (JRC) dedicat colectării datelor din sectorul pescuitului

Documente oficiale

Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1701 a Comisiei din 19 august 2016 de stabilire a normelor privind formatul de transmitere a planurilor de lucru pentru colectarea de date din sectoarele pescuitului și acvaculturii [notificată cu numărul C(2016) 5304]

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei din 12 iulie 2016 de adoptare a unui program multianual al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectoarele pescuitului și acvaculturii pentru perioada 2017-2019 [notificată cu numărul C(2016) 4329]

Documente suplimentare

Atelier de lucru al părților interesate cu privire la DCF - ianuarie 2014

Întrebări și răspunsuri privind colectarea de date și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime