Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Zarządzanie rybołówstwem
Nauka o rybołówstwie opiera się na danych pochodzących z wielu różnych źródeł. © Lionel Flageul

Zarządzanie rybołówstwem w UE opiera się na danych, które gromadzą, którymi zarządzają i które przekazują kraje UE w ramach systemu gromadzenia danych.

Wspólna polityka rybołówstwa, która została niedawno zreformowana, w art. 25. ust. 2 określa podstawowe zasady, jakimi należy się kierować przy gromadzeniu danych. Są to:

  • dokładność
  • wiarygodność i aktualność
  • unikanie powielania działań dzięki sprawniejszej koordynacji
  • bezpieczne przechowywanie w bazach danych
  • większa dostępność danych
  • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
  • udostępnienie danych Komisji Europejskiej, aby mogła ona sprawdzać dostępność i jakość danych oraz metod zastosowanych do ich gromadzenia.

Te zasady są głównym tematem wniosku Komisji w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia dotyczącego systemu gromadzenia danych, który jest obecnie opracowywany.

Więcej informacji

Wspólne Centrum Badawcze – strona internetowa poświęcona gromadzeniu danych dotyczących rybołówstwa

Dokumenty urzędowe

Regulation (EU) 2017/1004 of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008

Commission Implementing Decision (EU) 2019/909 of 18 February 2019 establishing the list of mandatory research surveys and thresholds for the purposes of the multiannual Union programme for the collection and management of data in the fisheries and aquaculture sectors

Commission Delegated Decision (EU) 2019/910 of 13 March 2019 establishing the multiannual Union programme for the collection and management of biological, environmental, technical and socioeconomic data in the fisheries and aquaculture sectors

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1701 of 19 August 2016 laying down rules on the format for the submission of work plans for data collection in the fisheries and aquaculture sectors (notified under document C(2016) 5304)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1283 of 24 August 2018 laying down rules on the format and timetables for the submission of annual data collection reports in the fisheries and aquaculture sectors (notified under document C(2018) 5270)

Inne dokumenty

Najczęściej zadawane pytania na temat gromadzenia danych oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego