Dataindsamling for fiskeriet

Dataindsamling for fiskeriet

Dataindsamling for fiskeriet

Dataindsamling for fiskeriet

Fiskeriforvaltning
Fiskerividenskaben bruger data fra mange forskellige kilder. © Lionel Flageul

EU’s fiskeriforvaltning bruger data, som indhentes, forvaltes og leveres af EU-landene i henhold til rammerne for dataindsamling.

Den reviderede fælles fiskeripolitik (artikel 23, stk. 2) fastsætter de primære principper for dataindsamling:

  • nøjagtighed
  • pålidelighed og aktualitet
  • undgåelse af overlapninger gennem bedre koordinering
  • sikker opbevaring i databaser
  • bedre tilgængelighed af data
  • overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger
  • adgang for Europa-Kommissionen, så den kan kontrollere tilgængeligheden og kvaliteten af data og den anvendte metode til indhentelse af disse.

Disse principper indtager en central plads i et forslag fra Kommissionen om en revision af direktivet om rammen for dataindsamling, som er ved at blive udarbejdet.

Yderligere oplysninger

Det Fælles Forskningscenters (JRC) website om dataindsamling for fiskeri

Officielle dokumenter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1701 af 19. august 2016 om fastsættelse af regler om formatet for fremsendelse af arbejdsplaner vedrørende dataindsamling i fiskeri- og akvakultursektoren (meddelt under nummer C(2016) 5304)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 af 12. juli 2016 om vedtagelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af data inden for fiskeri og akvakultur for perioden 2017-2019 (meddelt under nummer C(2016) 4329)

Supplerende dokumenter

Workshop for interesserede parter om rammerne for dataindsamling – januar 2014

Spørgsmål og svar om dataindsamling og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond