Tillträde till fiskevatten

Tillträde till fiskevatten

Tillträde till fiskevatten

Tillträde till fiskevatten

Förvaltning av fisket

Grundregeln är att de fiskefartyg som finns i EU:s register över fiskeflottan har lika tillträde till alla fiskevatten och resurser i EU som förvaltas enligt den gemensamma fiskeripolitiken. För att få fiska krävs oftast en fiskelicens.

Det finns två tillfälliga undantag till regeln om lika tillträde.

  • I vatten upp till 12 sjömil från EU-ländernas kuster får det aktuella EU-landet begränsa fisket till fartyg som av tradition fiskar i de vattnen från närliggande hamnar, till fartyg med befintliga grannförbindelser och till fartyg med koppling till de fisken som anges i den gemensamma fiskeripolitiken (bilaga I). De här restriktionerna ger oftast företräde till fartyg som av tradition fiskar i de här vattnen från närliggande hamnar.
  • I vatten upp till 100 sjömil från kusterna till EU:s yttersta randområden kan fisket begränsas till fartyg som är registrerade i hamnar i de territorierna och till fartyg som av tradition fiskar i de vattnen.

Undantagen gäller till slutet av 2022.